Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
270008
 Danh sách các số điên thoại của cán bộ xã Thọ Dân

TRIỆU SƠN

                               CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

 

STT

Chức vụ

Họ và tên

Số điện thoại DĐ

1

Bí thư Đảng ủy

Lê Xuân Quang

01688381625

2

Phó Bí thư Đảng ủy

Lê Văn Kính

01698966201

3

Chủ tịch HĐND

Lê Xuân Quang

01688381625

4

Phó Chủ tịch HĐND

Lê Danh Trường

0984981145

5

Chủ tịch UBND

Lê Đình Thương

01657981939

6

Phó Chủ tịch UBND

Lê Hữu Hùng

0969374678

7

Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN

Lê Mạnh Hùng

0983194585

8

Trưởng công an xã

Phan Đình Độ

01663419218

9

Chỉ huy trưởng BCHQS xã

Lê Đình Mạnh

0372948986

10

Công chức Văn phòng- TK

Tống Thị Hiền

0974966457

11

Bí thư Đoàn Thanh niên CSHCM

Lê Đình Thắng

0983863183

12

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ

Lê Thị Nga

0987368011

13

Chủ tịch Hội Nông dân

Lê Văn Dũng

0385506686

14

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

Lê Nguyên Long

0974486099

15

CC Hộ tịch

Lê Thị Ánh Ngọc

0977684786

16

CC ĐC NN

Vũ Tiến Hòa

0913007586

17

CC Văn hóa

Phạm Thị Phượng

0932373828

18

CC ĐC – XD

Lê Đình Hùng

0936276237

19

CC VP – TK

Kiều Thị Tuyết

0921967940

20

CC TC- KH

Lê Minh Hồng

0989190031

21

CC TC NS

Lê Thị Thảo

0904770489

22

CC TP

Lê Thanh Hòa

0936079322

23

CC CS - XH

Lê Thị Liễu

0382177286

 

         

BÍ THƯ CHI BỘ

 

STT

Cb thôn

Họ và tên

SĐT

1

Hà Lũng Thượng

Lê Đình Thang

0389282565

2

Hà Lũng Hạ

Phạm Xuân Tâm

0334056315

3

Ngọc Đà

Nguyễn Văn Hiệp

0376321697

4

Nhật Quả

Lê Đình Lập

0386604128

5

Nhật Quả Nam

Lê Văn Thế

0358681635

6

Nhật Nội

Lê Quốc Vương

0934544645

7

Đại Vàng

Lê Văn Hùng

 

 

 

 

 

TRƯỞNG THÔN

 

 

Thôn

Họ và tên

SĐT

1

Hà Lũng Thượng

Lê Đình Thang

0389.828.565

2

Hà Lũng Hạ

Lê Văn Du

0949.868.458

3

Ngọc Đà

Lê Sỹ Tại

0915.469.120

4

NHật Quả

Lê Thanh Duẩn

01694.791.741

5

NHật Quả Nam

LeeVawn dương

0347080528

6

Nhật Nội

Lê văn Thật

0934415819

7

Đại Vàng

Lê Danh Sơn

0328381838