Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
270008
 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

          Xã Thọ Dân nằm về phía Tây Nam huyện Triệu Sơn, cách thị trấn Giắt trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của huyện Triệu Sơn 7 km, cách thành phố Thanh Hóa 25 km về phía Đôngh; cách cảng hàng không Thọ Xuân 7 km về phía tây

           Phía Bắc giáp xã Xuân Thịnh và Thọ Ngọc

          Phía Nam giáp xã Hợp lý và xã thọ Tân

           Phía Tây giáp xã Xuân Thọ, Thọ Cường

           Phía Đông giáp Xã Thọ Thế

          Địa bàn xã Thọ Dân Quốc lộ 47 chạy qua với chiều dài 3,0 km, đã tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của xã.

          Tổng diện tích tự nhiên của toàn xã là 620,87 ha.  Diện tích đất nông nghiệp là 431,06 ha, đất chuyên dùng là 72,95 ha.

          Toàn xã có 2.006 hộ với 7221 nhân khẩu, tổng số lao động là 3616 người phân bổ ở 7 thôn.

          Đảng bộ có 361 Đảng viên sinh hoạt ở 10 chi bộ.

           Thu nhập bình quân đầu người 42 triệu đồng/người/năm, cơ cấu các ngành chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ lệ cơ cấu nông nghiệp, tăng tỷ lệ cơ cấu công nghiệp, thương mại- dịch vụ.

    Đảng bộ và chính quyền xã Thọ Dân có quyết tâm cao trong việc đăng ký và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới xã Thọ Dân năm 2019.

              Hệ thống đường giao thông nối với Quốc Lộ 47 và các xã lân cận rất thuận lợi cho việc tổ chức hình thành các mô hình sản xuất kinh doanh, nông, công nghiệp, dịch vụ, thương mại, làng nghề và các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội khác thích ứng với nền kinh tế thị trường. Có địa hình đất đai tương đối thuận lợi có nhiều cấp khác nhau, thuận lợi cho canh tác cây lúa nước và các loại cây trồng khác. Có hệ thống Kênh C56, C36…hàng năm cung cấp nguồn nước tưới phục vụ tốt cho phát triển sản xuất nông nghiệp.

          Với truyền thống lịch sử và văn hóa của địa phương, trải qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nhân dân Thọ Dân luôn anh dũng chiến đấu để giành độc lập, bảo vệ quê hương; Luôn cần cù, lao động sáng tạo để xây dựng quê hương, đất nước; năm 2006 xã được Đảng nhà nước công nhân xã anh hùng trong kháng chiến chống Mỹ. Tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương, cùng với công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nước; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thọ Dân  đã quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn; luôn coi phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt gắn liền với những giá trị văn hóa truyền thống, tinh thần đại đoàn kết toàn dân để phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.