Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
270008

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH XÃ THỌ DÂN

Ngày 09/09/2019 00:00:00

Xã Thọ Thọ Dân là một vùng quê cả lịch sử sö phát triển lâu đời. Lịch sử hình thành và phát triển cộng đồng dân cư nơi đây gắn liền với quá trình đấu tranh với thiên tai, địch họa, là quá trình lao động sáng tạo, cần cù và tån tiện và, đồng thời sáng phát triển,tạo ra những giá trị văn hóa quý giá. Đức tính chịu thương, chịu khó, “ thương người như thể thương thân” luôn là mạch nguồn xuyên suốt trong lối sống, đạo lý của người Thọ Dân

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH XÃ THỌ DÂN

Đăng lúc: 09/09/2019 00:00:00 (GMT+7)

Xã Thọ Thọ Dân là một vùng quê cả lịch sử sö phát triển lâu đời. Lịch sử hình thành và phát triển cộng đồng dân cư nơi đây gắn liền với quá trình đấu tranh với thiên tai, địch họa, là quá trình lao động sáng tạo, cần cù và tån tiện và, đồng thời sáng phát triển,tạo ra những giá trị văn hóa quý giá. Đức tính chịu thương, chịu khó, “ thương người như thể thương thân” luôn là mạch nguồn xuyên suốt trong lối sống, đạo lý của người Thọ Dân

Từ khóa bài viết: