Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
270008

BÁO CÁO

Tình hình kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2018

và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

 
 

 


PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

 

Năm 2018 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt thực hiện  đề án của UBND tỉnh về sáp nhập thôn đồng thời cũng là năm chịu ảnh hưởng nhiều của diễn biến thời tiết. Tuy nhiên,  nhờ sự chỉ đạo kịp thời của UBND huyện, sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, giám sát thường xuyên của HĐND xã; sự phối hợp đồng bộ của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, sự nỗ lực của nhân dân trên địa bàn xã mà địa phương đã đạt được một số thành tựu. Kết quả  đạt được trên các lĩnh vực như sau:

I. KINH TẾ:

Tổng thu nhập xã hội năm 2018: 206.960.000.000 đ

Trong đó:

* Thu nhập từ các ngành sản xuất.

- Thu từ kết quả sản xuất nông nghiệp: 37.250.000.000 đ chiếm 30%( tỷ trọng)

- Thu nhập công nghiệp và xây dựng  ước đạt:  40.920.000.000 đ  chiếm  33% ( tỷ trọng)

- Thu nhập từ dịch vụ  ước đạt:  45.880.000.000đ chiếm 37% (tỷ trọng)

* Thu nhập từ BHXH, trợ cấp và vốn đầu tư khác : 82.910.000.000 đ

Bình quân thu nhập xã hội năm 2018: Uớc đạt 36 triệu đồng/ người/ năm, đạt kế hoạch đề ra.

1. Sản suất nông nghiệp

a) Trồng trọt:

- Năm 2018, tổng diện tích cây lúa trên 2 vụ là: 609,2 ha, trong đó vụ chiêm xuân là:  305,6 ha, năng suất ước đạt: 75 tạ/ha, vụ mùa : 303,6 ha, năng suất ước đạt: 50 tạ/ ha ; sản lượng cả năm ước đạt: 3.566  tấn/ năm vượt kế hoạch đề ra là 6,1%.

- Diện tích cây vụ đông trồng được là 53,05 ha, trong đó diện tích cây ngô là: 20,15 ha,  diện tích khoai lang:  7,8 ha, ngoài ra còn nhiều cây hoa màu khác như: bầu, bí, rau các loại…. với trị giá tiền ước đạt: 950.000.000 đ.

Sản lượng lương thực cả năm ước đạt 3725 tấn, đạt 100% kế hoạch đề ra.

b) Chăn nuôi:

- UBND xã đã thường xuyên, tuyên truyền và tổ chức vận động nhân dân vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại cho đàn gia súc, gia cầm trong toàn xã, kết quả tiêm phòng  trong năm đạt 86%, toàn xã không có dịch bệnh xảy ra.

- Năm 2018 do ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường, giá nông sản, chăn nuôi biến động  nên đàn gia súc, gia cầm giảm so với cùng kỳ năm 2017. Cụ thể: đàn trâu bò có 440 con, giảm năm 2017  là 205 con ; gia cầm có khoảng 17.000 con giảm  so với  năm 2017 là 1000 con; đàn lợn  có: 970 con, giảm so với năm trước là 470 con         

- Bên cạnh đó việc kết hợp các mô hình trang trại, gia trại, cá - lúa - vịt đẻ, tận dụng được nguồn thức ăn giúp tăng thu nhập cho gia đình.

- Căn cứ vào số liệu thống kê năm 2018, tổng ngành chăn nuôi ước đạt là: 15.500.000.000 đ.

2.     Giao thông - Thủy lợi.

a) Giao thông: tính đến năm 2018

- Xây dựng được 0,5 km kênh mương nội đồng.

- Bê tông hóa 2,5 km đường giao thông liên thôn.

- Bê tông hóa 2,08 km đường giao thông nội đồng.      

 b) Thủy lợi:

- Trong năm 2018, UBND xã cùng Hợp tác xã đã chú trọng công tác giao thông thủy lợi nội đồng.

- Tu sửa mương bê tông và cống với trị giá khoảng hơn 16 triệu đồng đạt 51,3 % kế hoạch đề ra.

- Nạo vét mương 495 m3 với trị giá gần 15 triệu đồng đạt 51,1% kế hoạch đề ra.

2. Lao động dịch vụ.   

- Các loại hình dịch vụ thương nghiệp ngày càng mở rộng trên địa bàn xã. Số hộ kinh doanh tăng hơn so với năm 2017 11,4 %, với khoảng 630 hộ. Số hộ kinh doanh các mặt hàng dịch vụ ngày càng được phát triển đặc biệt tập trung tại khu vực chợ Đà và trước cổng công ty may Hồng Uy với các sản phẩm, mặt hàng đa dạng đáp ứng được nhu cầu đời sống của nhân dân.

Năm 2018, toàn xã có khoảng hơn 900 lượt lao động đi làm thêm ở các khu vực trong và ngoài tỉnh, chiếm khoảng ¼ số lao động toàn xã, trong đó có khoảng hơn 80  lao động hiện đang đi lao động xuất khẩu ở các nước. Vì vậy tổng thu nhập lao động ngành dịch vụ năm 2018 ước đạt 45.880.000.000đ.

3. Quản lý đất đai xây dựng cơ bản, môi trường:

a) Về đất đai:

- Tổng số Giấy chứng nhận QSD của xã cần phải cấp lần đầu là : 4282 trường hợp, đã cấp được 3665 trường hợp, còn 617 trường hợp chưa có GCNQSD đất.

- Trong năm, đã cấp mới, cấp đổi, cấp lại được 129 trường hợp, số hồ sơ đã lập và trình cấp có thẩm quyền xét duyệt là: 17 trường hợp.

- UBND xã đã đấu mối với phòng TNMT Huyện giao đất trên thực địa tại mặt bằng khu dân cư thôn 3 và cấp GCNĐ cho các hộ đảm bảo quyền lợi cho các hộ.

- UBND xã đã  đấu mối với các cơ quan chức năng mở thầu tổ chức bán đấu thầu thành công 60/60 lô đất tại mặt bằng khu dân cư thôn 5, thôn 10 tại vị trí Thọ Dân đi Cầu Hoan và cấp giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất là 51/60 lô.

- Xây dựng 02 mặt bằng khu dân cư mới: khu xóm 4 và xóm 9, tổ chức đấu giá 07/07 lô đất và có quyết định phê duyệt trúng đấu giá của các hộ.

 b) Về xây dựng cơ bản:

- Đang xây dựng công sở mới xã Thọ Dân trị giá khoảng 9,8 tỷ đồng.

- Tu sửã, nâng cấp một số hạng mục trường mầm non trị giá hơn 1,2 tỷ đồng

- Hoàn thiện và đưa vào sử dụng khu nhà 4 phòng học của trường tiểu học

- Đấu mối với các các cơ quan chức năng đấu thầu xây dựng phòng học  trường mầm non trị giá khoảng hơn 1,6 tỷ

c) Về xây dựng NTM - Môi trường:

Tính đến cuối năm 2018, địa phương đã hoàn thành 15/19 tiêu chí Nông thôn mới.

d) Về môi trường:

- UBND xã đã triển khai xây dựng bãi rác thu gom rác thải tập trung, định kỳ có tổ gom rác thu gom và xử lý rác thải trên khu vực công cộng và khu vực bãi rác.

- Năm 2018, toàn xã có 1.811/2006 hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, đạt 90 % chỉ tiêu đề ra.

- Hiện nay, trên toàn địa bàn xã có 04 tổ thu gom rác thải tại 04 thôn ( thôn Hà Lũng Hạ, Ngọc Đà, Nhật Quả và Nhật Quả Nam), còn lại 03 thôn do đặc thù địa hình nên các hộ dân tự xử lý rác thải bằng các hình thức phân loại và đào hố chôn lấp.

- Năm 2018, trên toàn xã hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch theo quy định là 1452 hộ/2006 hộ. Đạt tỷ lệ 72%

- Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt 80% các quy định, đảm bảo an toàn thực phẩm.

4. Công tác tài chính.

- Đảm bảo nhu cầu chi thường xuyên đáp ứng hoạt động của bộ máy chính quyền kinh phí hoạt động của Đảng, hội đồng nhân dân, các đoàn thể và đầu tư cho phát triển Kinh tế - Xã hội -  Quốc phòng - An ninh của địa phương.

- Hoàn thành chi trả lương và phụ cấp trong năm 2018 cho đội ngũ cán bộ và công chức theo quy định.

- Tổng thu ngân sách năm  tính đến cuối tháng 11 năm 2018 ước đạt:  12,7 tỷ và Tổng chi ngân sách ước đạt 9,5 tỷ.

II. VĂN HÓA, GIÁO DỤC, Y TẾ XÃ HỘI.

1. Công tác hoạt động Văn hóa xã hôi - Thể dục thể thao.

- Thường xuyên duy trì đài truyền thanh phát sóng theo lịch đảm bảo chuyển tải  kịp thời các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân các ngày lễ lớn trong năm. Tổ chức  tuyên truyền tốt công tác sáp nhập thôn theo quy định. Trong năm triển khai  được  40 câu khẩu hiệu, trong đó có 10 câu khẩu hiệu trên tường và được 30 câu băng zôn qua đường.

- Công tác văn nghệ - thể dục thể thao:

Tổ chức các hoạt động văn hóa - Thể dục thể thao gắn với các ngày lễ, tết như tổ chức các giải bóng chuyền hơi cho Hội người cao tuổi, lễ mừng thọ đầu xuân…,  và hội diễn văn hóa, văn nghệ cho thanh thiếu niên và các làng văn hóa...lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

2. Công tác giáo dục:

Kết quả đạt được năm  học 2017 – 2018 : Chuẩn bị tốt trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy ở 3 cấp học.

Đã tổ chức tốt các kỳ thi ở các trường, tỷ lệ học sinh lên lớp ở tiểu học đạt 99,1% tỷ lệ học sinh hoàn thành xuất sắc  nhiệm vụ là 127/605 học sinh, đạt 25,2% , học sinh hoàn thành tốt là 299 học sinh , đạt 59,3 %. Học sinh trung học cơ sở lên lớp đạt 100%; tỷ lệ học sinh giỏi  95/ 405 học sinh , đạt 24 % , hoạc sinh đạt loại khá có 105/405 học sinh, đạt 30% ; khá 31,28%,  chất lượng dạy và học ngày càng được nâng lên rõ nét.

3. Chính sách xã hội:

- Công tác chính sách  xã hội đã thực hiện đầy đủ kịp thời như: chính sách đối với người có công, gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, học sinh, sinh viên, cấp thẻ bảo hiểm y tế, kịp thời đảm bảo đúng đối tượng.

- Hộ nghèo năm 2018 đã tiến hành rà soát là 76 hộ giảm còn 3,93%, Hộ cận  nghèo là 187 hộ giảm còn 9,5 % , hộ trung bình: 900 tăng lên 46,6%; Đạt kế hoạch đề ra.

- Về đào tạo nghề: Đào tạo cho 86 người và có 02 người xuất khẩu lao động;

- Tổng số thẻ tham gia bảo hiểm y tế xã Thọ Dân : 4.325 thẻ.

4. Y tế - Dân số:

 a. Y tế:

- Thực hiện tốt công tác khám và chăm sóc sức khoẻ ban đầu tại trạm y tế, vệ sinh ATTP cơ bản đảm bảo không có trường hợp nào xảy ra.

- Về công tác khám chữa bệnh: khám tại trạm 3176 lượt, điều trị tại trạm 72 người đảm bảo, ngoại trú là 2721 lượt người, thực sự là nơi chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân; tiêm đầy đủ vác xin cho trẻ em và phụ nữ trong giai đoạn mang bầu.

b. Dân số:     

Công tác truyền thông dân số kế hoạch hóa gia đình vấn đề chăm sóc bà mẹ, trẻ em được quan tâm thường xuyên. Số lượng người đặt vòng và sử dụng các biện pháp tránh thai là 230 người, điều trị khám phụ khoa là 521 người. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức 0,55%.

III. QUỐC PHÒNG - AN NINH VÀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1. Quốc phòng:

- Lực lượng dân quân luôn sẵn sàng tực chiến để đảm bảo an toàn cho các ngày lễ lớn;

- Tiếp tục làm hồ sơ theo quyết định 49 của Chính phủ, đã có 472 đối tượng nhận tiền;

- Về công tác tuyển quân; Trong năm 2018, có 04 thanh niên lên đường nhập ngũ và 01 thanh niên dự phòng. Tính đến cuối tháng 11/2018, xã đã đưa 26  thanh niên đi khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự tại huyện trong đó trúng tuyển 10 thanh niên đảm bảo kế hoạch chỉ tiêu giao.

- Hoàn thành tốt công tác huấn luyện dân quân theo kế hoạch đề ra.

2. An ninh trật tự.

- Ban Công an xã thường xuyên tham mưu cho Đảng ủy – UBND xã xây dựng các kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn xã đặc biệt là tổ chức trực và tuần tra ở 02 khu vực trọng điểm là: Ngã tư chợ Đà và trước cổng công ty May Hồng Uy..

- Nhìn chung năm 2018 trên địa bàn xã tình hình an ninh trật tự được giữ vững. Tuy nhiên vẫn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp, các tệ nạn xã hội như đánh bài ăn tiền, số đề, trộm cắp, lô đề, rượu chè gây rối ANTT ở khu dân cư. Cụ thể:  Có 08 vụ tai nạn giao thông ( không có chết người), 01 vụ chứa mại dậm, khởi tố 01 vụ, ma túy 01 vụ, trộm cắp tài sản 02 vụ.

- Quản lý hộ khẩu chuyển đến là 26 trường hợp, chuyển đi là 75 trường hợp, khai sinh vào sổ quản lý là 138 trường hợp, trạm trú 10  trường hợp, san hộ là 23 trường hợp. Thực hiện đúng luật cư trú.

- Phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ hoàn thành nhiệm vụ công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn xã.

 3. Công tác Cải cách hành chính.

- Ngay từ đầu năm, Ban tư pháp cùng với Trung tâm học tập cộng đồng đã xây dựng kế hoạch cụ thể từng tháng, từng quý và kế hoạch chung cho cả năm nhằm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã như Luật đất đai; Luật khiếu nại, tố cáo; Luật phòng chống tham nhũng, Luật hôn nhân được nhân dân đồng tình và ủng hộ, luôn cố gắng phát huy tác dụng và khia thác triệt để có hiệu quả tủ sách pháp luật từ xóm đến xã. Trong năm đã tổ chức tuyên truyền được 07 cuộc với số người tham gia là 347 lượt, tuyên truyền trên loa truyền thanh là 02 lần/ tuần.

- Trong năm, đã hòa giải được 15 vụ, trong đó có 05 vụ việc đã hòa giải thành công, 10 vụ chuyền sang cấp có thẫm quyền.

- Năm 2018,  đã đăng ký giấy khai sinh được 349 trường hợp, đăng ký kết hôn 47 trường hợp và cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là 97 trường hợp, đăng ký khai tử  là 45 trường hợp, nhận cha mẹ, con là 09 trường hợp.

- Công chứng và chứng thực được 6018 trường hợp, với tổng số tiền hơn 7 triệu đồng. Duy trì tiếp nhận và trả hồ sơ thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ trong quy chế.

- Bộ phận 1 cửa thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân, nhận và trả hồ sơ theo quy định.

IV. XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN.

Công tác xây dựng chính quyền có sự thay đổi do việc triển khai và thực hiện đề án sáp nhập thôn. Trên địa bàn xã có 12 thôn, sau sáp nhập còn còn 07 thôn. Do ảnh hưởng của sáp nhập thôn nên bộ máy cán bộ cấp thôn cũng có sự thay đổi từ trưởng thôn đến các đoàn thể theo quy định. Mặc dù có những khó khăn, nhưng  UBND xã đã quản lý, điều hành tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương đề ra về cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững niềm tin của nhân dân trong xã đối với Đảng và chính quyền.

*  TÓM LẠI.

Thực hiện nhiệm vụ trong năm 2018, những khó khăn thách thức lớn đối với việc thực hiện mục tiêu kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, QP-AN của địa phương. Song duới sự chỉ đạo thường xuyên của Huyện ủy, UBND Huyện, các ban ngành đoàn thể cấp Huyện, sự quan tâm theo dõi sát sao của Đảng ủy, Thường trực HĐND - UBND xã đã bám sát vào nghị quyết của Đảng bộ để đề ra chương trình hoạt động cho từng mục tiêu nhiệm vụ cụ thể, tranh thủ mọi thời cơ, mọi khả năng để có được các vốn kích cầu của cấp trên để đầu tư cho các công trình phúc lợi xã hội, tình hình kinh tế cơ bản vẫn giữ nhịp độ tăng trưởng, chất lượng văn hóa tiếp tục được nâng cao, Quốc phòng - An ninh luôn được quan tâm xây dựng và củng cố.

PHẦN THỨ HAI

TỒN TẠI, HẠN CHẾ

I. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM.

1. Sản xuất nông nghiệp

a)  Trồng trọt :

- Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn chậm.

- Sản lượng năng suất ngành trồng trọt còn thấp do một số nguyên nhân như: Thiên tai, dịch bệnh và hạn chế  áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất.

b) Chăn nuôi:

Trong chăn nuôi, công tác tiêm phòng các hộ chăn nuôi còn chưa có ý thức tự giác, vẫn còn tình trạng ô nhiễm trong việc vệ sinh chuồng trại

2. Về giáo dục :

- Chất lượng giáo dục hiện nay học sinh hiện tượng bỏ giờ học đang có diễn biến xảy ra, nên công tác phối kết hợp giữa gia đinh và nhà trường ngày phải càng gắn bó hơn để nắm bắt kịp thời

- Chất lượng hoạt động của các làng văn hóa chưa đồng đều, chưa bổ sung vào các hương ước, quy ước của làng về chương trình xây dựng nông thôn mới 

3. Quản lý, đất đai, xây dựng cơ bản, môi trường.

a) Về đất đai :

Việc rà soát kiểm tra xác định thực trạng đất, lập hồ sơ quản lý hiện tượng lấn chiếm đất đai, tiến độ cấp trích lục đỏ cho nhân dân đang còn chậm.

b) Về môi trường:

Vẫn còn tình trạng vứt rác thải bừa bãi do địa phương chưa có đất quy hoạch bãi rác, ý thức một bộ phận nhân dân còn hạn chế, các ban ngành vào cuộc chưa đồng loạt trong công tác bảo vệ môi trường…

3. Quốc phòng- An ninh:

a) Quốc phòng:

- Xử lý vi phạm đối với nam thanh niên chưa thực hiện nghĩa vụ quân sự còn chưa triệt để.

a) An ninh :

Tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn, như tệ nạn cờ bạc, lô đề, trộm cắp, đánh nhau gây thương tích vẫn còn xảy ra chưa được giải quyết triệt để.

Việc xử lý lấn chiếm HLATGT, họp chợ sai quy định, chưa được giải quyết dứt điểm, vẫn còn để xảy ra ảnh hưởng đến ATGT.

II. Nguyên nhân hạn chế:

1. Nguyên nhân khách quan:

 Giá cả biến động khó lường, thời tiết diễn biến phức tạp ảnh hưởng tới sản xuất cây trồng và chăn nuôi.

2. Nguyên nhân chủ quan:

Công tác lãnh đạo điều hành của chính quyền từ xã đến xóm có lúc, có việc chưa quyết liệt, ý thức chấp hành của một số ít cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân chưa nghiêm túc, dẫn đến có lúc có việc hoàn thành chưa cao.

PHẦN THỨ BA

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

THỰC HIỆN MỤC TIÊU NĂM  2019   

I.  CÁC CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Về kinh tế:

-  Cơ cấu kinh tế tăng công nghiệp - xây dựng là 35% và dịch vụ  40%, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp 25%.

-  Thu nhập bình quân đầu người đạt:  36 triệu đồng

-  Tổng sản lượng lương thực đạt: 3780 tấn

2. NTM- Xây dựng cơ bản:

-  Hoàn thành 4 tiêu chí còn lại của nông thôn mới ( Thủy lợi, cơ sở vật chất, trường học, hộ nghèo) để về đích nông thôn mới theo kế hoạch.

-  Xây dựng  phòng học 2 tầng trường mầm non  đạt chuẩn quốc gia

-  Xây dựng trạm y tế chuẩn quốc gia

-  Hoàn thành và đưa vào sử dụng công sở UBND xã

3. Về tài chính

- Tăng thu ngân sách

4. Về AN-QP:

- Giữ vững ANQP trên địa bàn xã

- Hoàn thành tốt công tác tuyển quân.

5. Văn hóa - Xã hội

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3,5 %

- Giữ vững tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 0,55%

6. Về xây dựng chính quyền

- Kiện toàn lại thôn trưởng theo quy định

II. NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN :

1. Về Nông nghiệp

a) Trồng trọt:

- Tập trung chỉ đạo công tác gieo cấy vụ chiêm xuân năm 2019, đảm bảo diện tích và cơ cấu giống phù hợp, đúng theo lịch thời vụ, chú trọng chăm sóc, thường xuyên thăm đồng, phát hiện sâu bệnh khuyến cáo các biện pháp phòng trừ, tạo điều kiện cho nông dân chăm bón đạt hiệu quả cao,

- Phối hợp với HTX DVNN điều hành tốt khâu dịch vụ, trong đó chú trọng mương tưới, mương tiêu, phấn đấu năng suất sản lượng  cây lúa năm 2019 phải đạt từ 3725 tấn trở lên.

- Tăng cường công tác bảo vệ tưới tiêu khơi thông cống rảnh, khắc phục kịp thời hiện tượng úng lụt cục bộ.

- Xây dựng phương án kế hoạch cơ cấu diện tích cây trồng vụ đông theo hướng đa dạng hóa các loại cây mầu vụ đông, bàn các giải pháp cụ thể thực hiện được kế hoạch với phương châm giao chỉ tiêu đồng thời phải thực hiện đồng bộ quy trình xây cơ cấu dân chủ thống nhất tư tưởng và hành động cụ thể, nhất là cây mầu có chất lượng hiệu quả cao.

b) Chăn nuôi:

- Tiếp tục chỉ đạo và nhân rộng mô hình cá lúa kết hợp, trang trại, gia trại, tạo điều kiện cho các hộ chăn nuôi lớn ra ngoài khu dân cư, để đảm bảo môi trường, mỡ rộng các chương trình tập huấn KHKT trong chăn nuôi. Tăng  đầu con trong chăn nuôi.

- Tăng cường tuyên truyền, tổ chức vận động nhân dân vệ sinh, tiêu độc khử trùng  chuồng trại , phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Phấn đâu duy trì tỉ lệ tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm từ 90%.

 - Tạo điều kiện và đẩy mạnh phát triển các mô hình chăn nuôi cá - lúa kết hợp, mô hình nuôi cá, nuôi lợn giống, lợn thịt theo phương pháp công nghiệp và bán công nghiệp, được tiếp cận và chuyển giao khoa học, kỹ thuật chăn nuôi.Tập trung phân công chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức rút kinh nghiệm để phổ biến và phát triển nhân rộng mô hình trên địa bàn. Duy trì phát triển đàn vịt đẻ, vịt thương phẩm, phát triển hơn nữa về số lượng đàn gia súc, đặc biệt là trâu, bò sinh sản tăng thu nhập cho bà con nông dân.

- Tiếp tục khuyến khích các hộ phát triển ngành nghề phụ, dịch vụ và kinh doanh thương nghiệp, đi làm thêm ở các tỉnh vào lúc nông nhàn.

2. Về Quản lý đất đai xây dựng cơ bản - môi trường.

- Hoàn thiện công tác đăng ký và cấp giấy CNQSD đất cho nhân dân, công khai dân chủ phấn đấu hoàn thành 80%.

- Giao thông thủy lợi: Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt chương trình bê tông hóa hệ thống giao thông nông thôn. Tập trung xây dựng phương án kế hoạch triền khai phát động toàn dân thực hiện công tác xã hội hóa , quản nâng cấp sử dụng có hiệu quả hệ thống đường giao thông nông thôn. Thông qua các quy định mốc giới phát huy dân chủ thực hiện tiêu chí văn hóa ở mỗi đơn vị. Để nhân dân tham gia giải tỏa khơi thông cống rãnh nâng cấp mép đường, giải tỏa hành lang phục vụ dân sinh kinh tế, các đơn vị còn lại phấn đấu hoàn thành chương trình bê tông hóa hệ thống giao thông nội thôn phát động, huy động vốn xây dựng bê tông hóa các tuyến đường năm 2019.

- Xây dựng cơ bản bằng các nguồn vốn dự án của tỉnh, huyện, xây dựng công sở, nhà hội trường đa năng tại khu công sở, cải tạo trạm y tế xã đạt chuẩn nông thôn mới, Huy động các nguồn lực từng bước xây dựng trường mầm non chuẩn quốc gia.

- Phấn đấu hoàn thành 04 tiêu chí nông thôn mới trong năm 2019 là : Tiêu chí Thủy lợi, cơ sở vật chất - văn hóa, hộ nghèo và trường học).

3. Về Công tác tài chính.

- Nâng cao trách nhiệm hoạt động tài chính, khai thác tận thu các nguồn tại địa phương, thực hiện nghiêm túc các hợp đồng giao khoán quỹ đất 5% để bảo đảm nguồn thu ngân sách, hạn chế các khoản chi phí không cần thiết, thực hiện tiết kiệm theo quy định của Chính phủ.

- Đảm bảo đáp ứng nhu cầu kinh phí hoạt động của đảng, chính quyền và các đoàn thể cân đối thanh toán đầy đủ chế độ lương phụ cấp, công khai, dân chủ, thường xuyên theo đúng quy định.

4. Về Văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội

a) Văn hóa - thông tin - thể dục thể thao.

 - Đài truyền thanh xã tăng cường các hoạt động thông tin tuyên truyền đảm bảo chuyển tải kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương đến nhân dân kịp thời.

- Tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm. Đặc biệt tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp. 

- Phối hợp các ban ngành đoàn thể tổ chức các phong trào văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao gắn với các ngày lễ kỷ niệm.

 - Thường xuyên theo dõi nâng cao chất lượng hoạt động của các làng văn hóa, từng bước xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều chỉnh bổ sung quy ước hương ước của các làng văn hóa trong xã.

b) Giáo dục :

- Tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở cả ba cấp học, xây dựng cơ quan văn hóa.

c) Y tế, dân số gia đình trẻ em.       

- Duy trì và nâng cao chất lượng công tác y tế dân số, đảm bảo tốt công tác chăm sóc sức khỏe  cho nhân dân và vệ sinh môi trường, nhất là trong mùa mưa bão.

- Bảo đảm duy trì mức tăng dân số tự nhiên ở mức 0,55%.

d) Chính sách xã hội.

- Tổ chức thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước tại địa phương.

- Thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách theo pháp lệnh ưu đãi người có công, tổ chức thăm hỏi động viên các đối tượng và gia đình chính sách nhân kỷ niệm ngày TBLS 27/7.

5. Về Quốc phòng - An ninh - Cải cách hành chính

a) Quốc phòng:

- Nâng cao chất lượng hoạt động của ban CH QS xã, làm tốt công tác tham mưa cho cấp ủy đảng, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ QS- QP năm 2019, chủ động xây dựng đầy đủ các hệ thống kế hoạch sát với tình hình thực tế của địa phương, công tác tuyên truyền động viên các anh em đã khám,Trúng tuyển để chuẩn bị tinh thần lên đường làm nhiệm vụ đầu năm 2019 đảm bảo đúng chỉ tiêu kế hoạch của Huyện giao.

- Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho các đối tượng về 2 nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh về chính trị, quân sự. Duy trì ổn định quân số dân quân đảm bảo thường xuyên từ 90% nhất là đối với lực lượng trung đội cơ động.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong huấn luyện và xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn. Chủ động xây dựng các phương án tác chiến, hệ thống kế hoạch theo quy định của ban CHQS Huyện. Quản lý tốt lực lượng dự bị động viên sẳn sàng huy động khi có lệnh.

- Quản lý tốt lực lượng dân quân đặc biệt là quân số trung đội dân quân cơ động, sẵn sàng nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trọng tâm là nhiệm vụ phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn và phối hợp với lực lượng công an giữ vững ANCT- TTATXH trên địa bàn.

b) An ninh:

 - Giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt là 02 địa bàn trọng điểm: Ngã tư chợ đà và trước cổng công ty may Hồng Uy. Cấm họp chợ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông; tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng công an viên, các tổ an ninh trật tự, tổ an ninh xã hội tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các chương trình phòng chống tội phạm, đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư an toàn về ANTT, các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn toàn xã.

c) Bộ phận 1 cửa

Năm 2019 duy trì bộ phận nhận và trả kết quả thực hiện đúng quy chế tất cả các hồ sơ đều được nhận tại bộ phận một cửa theo quy định.

Giải quyết các đơn thư, khiếu tố, khiếu nại đúng thời gian quy định.

6. Về xây dựng chính quyền

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tăng cường nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý điều hành, khắc phục những hạn chế, phát huy vai trò tích cực của mỗi thành viên, cán bộ công chức. Đồng thời tăng cường công tác dân chủ và thực hiện công khai minh bạch, nghiêm túc trong quản lý và điều hành, tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết về phát triển Kinh tế - Xã hội - Quốc phòng - An ninh, xây dựng nông thôn mới. kiện toàn thôn trưởng theo đúng thời gian quy định. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, phát huy sức mạnh toàn dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra trong năm 2019.

Nơi nhận:                                                               T.M  ỦY BAN NHÂN DÂN Xà

- UBND Huyện (b/c);c                                                                                                           Chủ tịch                            

- Các đại biểu HĐND xã;                                                                                                       ( Đã ký)
- Lưu VP.                                                                 

 
                                                                                       
 Lê Văn Hà