Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
270008

Trung tâm học tập cộng đồng Xã Thọ Dân long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2022 – 2023 và Phát động Tuần lễ học tập suốt đời năm 2022.

Ngày 27/10/2022 15:13:45

Sáng ngày 24/10/2022, Trung tâm học tập cộng đồng Xã Thọ Dân long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2022 – 2023 và Phát động Tuần lễ học tập suốt đời năm 2022. Tới dự có các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Chính quyền, các ban, ngành đoàn thể, cán bộ công chức UBND xã, Bí thư chi bộ thôn và hiệu trưởng các trường trên địa bàn xã.

            Đồng chí  Lê Văn Hà, Chủ tịch UBND, Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng  xã Thọ Dân khai mạc, phát động tuần lễ học tập suốt đời và đánh trống khai giảng năm học 2022. Năm học 2021- 2022, Trung tâm học tập cộng đồng xã Thọ Dân đã triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Phòng giáo dục Đào tạo  huyện và các Nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy - HĐND -UBND  xã; đổi mới công tác quản lý chuyên môn, phân công nhiệm vụ cho các thành viên từng tiểu ban về công tác học tập cộng đồng và xã hội hóa giáo dục; tranh thủ sự hỗ trợ và phối hợp của các ban, ngành đoàn thể, để mở các lớp chuyên đề bồi dưỡng kiến thức khoa học, đa dạng hóa nội dung, chương trình và hình thức đào tạo đáp ứng nhu cầu người học, truyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến cán bộ, nhân dân và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học đề ra.
20221024_142349 (1).jpg
20221024_142202.jpg
20221024_143120 (1).jpg
20221024_143121 (1).jpg

Để thực hiện tốt chủ đề của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và nhiệm vụ của năm học mới, đồng chí  Lê Văn Hà, Chủ tịch UBND, Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng  đã phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề "Thúc đẩy Chuyển đổi số phục vụ học tập suốt đời sau đại dịch Covid - 19". Qua đó, nhằm quán triệt nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm của  cấp chính quyền, các ban, ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc xây dựng và cung ứng các kênh và công cụ học tập suốt đời cho người dân, UBND  xã chỉ đạo Hội khuyến học, Ban VH, TTHTCĐ   tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân đi học, xây dựng các mô hình, điển hình về khuyến học, khuyến tài trong nhân dân; đồng thời huy động các nguồn lực tài trợ để động viên khen thưởng những người học tập tốt và học tập suốt đời. Các nhà trường đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt - học tốt; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt độn dạy - học; góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài cho quê hương đất nước.
20221027_145659.jpg
         Phát biểu chỉ đạo tại buổi khai giảng, đồng chí  Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy  xã Thọ Dân nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của Trung tâm học tập cộng đồng; các hoạt động về khuyến đọc, khuyến học và xây dựng xã hội học tập tiếp tục mở rộng quy mô giáo dục, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của các ngành học, cấp học. Đồng chí đề nghị, cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể trên địa bàn phối hợp và hưởng ứng tham gia tích cực, có những việc làm cụ thể để thúc đẩy phong trào học tập suốt đời của nhân dân, giúp TTHTCĐ  xã Thọ Dân   hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.
20221027_145648.jpg
           Gắn liền với Chương trình Lễ phát động  Hưởng ứng học tập suốt đời, đồng chí Chủ tịch MTTQ xã, Phó CT Hội khuyến học xã đã Phát động Chương trình ủng hộ Quỹ Khuyến học xã. Tại buổi Lễ phát động, các đồng chí trong Ban thường vụ ĐU và các đồng chí  đại diện cho các cơ quan, đơn vị; Trưởng các ban, ngành, đoàn thể,  cán bộ công chức UBND xã cùng hưởng ứng tham gia ủng hộ Quỹ khuyến học với mức ủng hộ đối với cá nhân tối thiểu 1 ngày lương.
20221024_150550.jpg
20221024_150559.jpg
20221024_150601.jpg
20221024_150628.jpg

20221027_150044.jpg
20221024_142154.jpg

         Lễ Khai giảng năm học 2022 – 2023 và Phát động Tuần lễ học tập suốt đời năm 2022 đã kết thúc vào hồi 15h20 phút cùng ngày. Buổi Lễ thành công tốt đẹp./.

                               
                                                     Ảnh và tin bài: CCVH Phạm Phượng

 

 

Trung tâm học tập cộng đồng Xã Thọ Dân long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2022 – 2023 và Phát động Tuần lễ học tập suốt đời năm 2022.

Đăng lúc: 27/10/2022 15:13:45 (GMT+7)

Sáng ngày 24/10/2022, Trung tâm học tập cộng đồng Xã Thọ Dân long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2022 – 2023 và Phát động Tuần lễ học tập suốt đời năm 2022. Tới dự có các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Chính quyền, các ban, ngành đoàn thể, cán bộ công chức UBND xã, Bí thư chi bộ thôn và hiệu trưởng các trường trên địa bàn xã.

            Đồng chí  Lê Văn Hà, Chủ tịch UBND, Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng  xã Thọ Dân khai mạc, phát động tuần lễ học tập suốt đời và đánh trống khai giảng năm học 2022. Năm học 2021- 2022, Trung tâm học tập cộng đồng xã Thọ Dân đã triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Phòng giáo dục Đào tạo  huyện và các Nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy - HĐND -UBND  xã; đổi mới công tác quản lý chuyên môn, phân công nhiệm vụ cho các thành viên từng tiểu ban về công tác học tập cộng đồng và xã hội hóa giáo dục; tranh thủ sự hỗ trợ và phối hợp của các ban, ngành đoàn thể, để mở các lớp chuyên đề bồi dưỡng kiến thức khoa học, đa dạng hóa nội dung, chương trình và hình thức đào tạo đáp ứng nhu cầu người học, truyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến cán bộ, nhân dân và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học đề ra.
20221024_142349 (1).jpg
20221024_142202.jpg
20221024_143120 (1).jpg
20221024_143121 (1).jpg

Để thực hiện tốt chủ đề của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và nhiệm vụ của năm học mới, đồng chí  Lê Văn Hà, Chủ tịch UBND, Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng  đã phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề "Thúc đẩy Chuyển đổi số phục vụ học tập suốt đời sau đại dịch Covid - 19". Qua đó, nhằm quán triệt nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm của  cấp chính quyền, các ban, ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc xây dựng và cung ứng các kênh và công cụ học tập suốt đời cho người dân, UBND  xã chỉ đạo Hội khuyến học, Ban VH, TTHTCĐ   tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân đi học, xây dựng các mô hình, điển hình về khuyến học, khuyến tài trong nhân dân; đồng thời huy động các nguồn lực tài trợ để động viên khen thưởng những người học tập tốt và học tập suốt đời. Các nhà trường đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt - học tốt; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt độn dạy - học; góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài cho quê hương đất nước.
20221027_145659.jpg
         Phát biểu chỉ đạo tại buổi khai giảng, đồng chí  Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy  xã Thọ Dân nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của Trung tâm học tập cộng đồng; các hoạt động về khuyến đọc, khuyến học và xây dựng xã hội học tập tiếp tục mở rộng quy mô giáo dục, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của các ngành học, cấp học. Đồng chí đề nghị, cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể trên địa bàn phối hợp và hưởng ứng tham gia tích cực, có những việc làm cụ thể để thúc đẩy phong trào học tập suốt đời của nhân dân, giúp TTHTCĐ  xã Thọ Dân   hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.
20221027_145648.jpg
           Gắn liền với Chương trình Lễ phát động  Hưởng ứng học tập suốt đời, đồng chí Chủ tịch MTTQ xã, Phó CT Hội khuyến học xã đã Phát động Chương trình ủng hộ Quỹ Khuyến học xã. Tại buổi Lễ phát động, các đồng chí trong Ban thường vụ ĐU và các đồng chí  đại diện cho các cơ quan, đơn vị; Trưởng các ban, ngành, đoàn thể,  cán bộ công chức UBND xã cùng hưởng ứng tham gia ủng hộ Quỹ khuyến học với mức ủng hộ đối với cá nhân tối thiểu 1 ngày lương.
20221024_150550.jpg
20221024_150559.jpg
20221024_150601.jpg
20221024_150628.jpg

20221027_150044.jpg
20221024_142154.jpg

         Lễ Khai giảng năm học 2022 – 2023 và Phát động Tuần lễ học tập suốt đời năm 2022 đã kết thúc vào hồi 15h20 phút cùng ngày. Buổi Lễ thành công tốt đẹp./.

                               
                                                     Ảnh và tin bài: CCVH Phạm Phượng

 

 

Từ khóa bài viết: