Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
44
Hôm qua:
104
Tuần này:
44
Tháng này:
2956
Tất cả:
196091

BÁO CÁO VỀ DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TRÊN ĐAIẠ BÀN XÃ THỌ DÂN

Ngày 09/10/2019 22:25:47

Tình hình dịch tả lợn châu phi và công tác phòng dịch của xã Từ ngày 21/5/2019 đến ngày 16/9/2020.

 I.    Tình hình diễn biến dịch.

 

TT

Đơn vị
(Thôn)

Tổng đàn

Lợn đã tiêu hủy

Ghi chú

Số hộ

Số lượng
(con)

Trọng lượng
(kg)

1

Hà Lũng Thượng

454

28

56

       5.827

 

2

Hà Lũng Hạ

274

47

158

     11.631

 

3

Ngọc Đà

148

3

3

          174

 

4

Nhật Quả

638

10

21

       1.610

 

5

Nhật Quả Nam

313

11

18

       2.057

 

6

Nhật Nội

585

33

72

       5.406

 

7

Đại Vàng

116

28

58

       3.062

 

 

Tổng

     2.528

      160

      386

     29.767

         -  

 

2. Công tác phòng hống dịch.

- Công tác tiêu độc khử trùng:

UBND xã đã tiển khai công tác phun phòng thuốc tiêu độc khử trùng trên 07 thôn, tại các hộ gia đình chăn nuôi gia súc, gia cầm khu vực chợ Đà và các khu vực công cộng.

Đối với các hộ chăn nuôi quy mô lớn UBND xã đã cử cán bộ chuyên môn đến hướng dẫn các hộ chủ động công tác phun phòng thường ngày cho khu vực chăn nuôi của gia đình.

- Công tác tiêu hủy lợn ( vận chuyển, hố tiêu hủy, phun khử trùng):

Đối với những hôm tiêu hủy với số lượng lớn UBND xã đã tổ chức tiêu hủy ở các hố chôn tập trung, tại các bãi nghĩa địa của các thôn có lợn ốm chết.

Đối với những hôm tiêu hủy với số lượng ít UBND xã đã triển khai cho các hộ chôn luôn tại vườn của hộ gia đình  những hộ có diện tích vườn rộng.

- Công tác kiểm soát vận chuyển, kinh doanh, buôn bán, giết mổ lợn:

UBDN xã đã tổ chức tiểm soát giết mổ tại các lò mổ, tại chợ đà và các phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm, vận chuyển các sản phẩm từ gia súc, gia cầm lưu thông trên địa bàn xã

Đối với các sơ sở chăn nuôi quy mô lớn trước khi xuất bán đã yêu cầu làm giấy xét nghiệm do cơ quan chuyên môn thú y cấp huyện thực hiện.

 

3. Khó khăn:

Do thời gian tổ chức công tác phòng chống dịch kéo dài, kinh phí địa phương hạn hẹp nên trong công các phòng chống dịch còn nhiều hạn chế.

Trang thiết bị vật tư chưa đảm bảo, phương tiện vận chuyển lợn dịch còn thô sơ tận dụng thuốc tiêu đọc khử trung, hòa chất phun phòng còn ít.

 

BÁO CÁO VỀ DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TRÊN ĐAIẠ BÀN XÃ THỌ DÂN

Đăng lúc: 09/10/2019 22:25:47 (GMT+7)

Tình hình dịch tả lợn châu phi và công tác phòng dịch của xã Từ ngày 21/5/2019 đến ngày 16/9/2020.

 I.    Tình hình diễn biến dịch.

 

TT

Đơn vị
(Thôn)

Tổng đàn

Lợn đã tiêu hủy

Ghi chú

Số hộ

Số lượng
(con)

Trọng lượng
(kg)

1

Hà Lũng Thượng

454

28

56

       5.827

 

2

Hà Lũng Hạ

274

47

158

     11.631

 

3

Ngọc Đà

148

3

3

          174

 

4

Nhật Quả

638

10

21

       1.610

 

5

Nhật Quả Nam

313

11

18

       2.057

 

6

Nhật Nội

585

33

72

       5.406

 

7

Đại Vàng

116

28

58

       3.062

 

 

Tổng

     2.528

      160

      386

     29.767

         -  

 

2. Công tác phòng hống dịch.

- Công tác tiêu độc khử trùng:

UBND xã đã tiển khai công tác phun phòng thuốc tiêu độc khử trùng trên 07 thôn, tại các hộ gia đình chăn nuôi gia súc, gia cầm khu vực chợ Đà và các khu vực công cộng.

Đối với các hộ chăn nuôi quy mô lớn UBND xã đã cử cán bộ chuyên môn đến hướng dẫn các hộ chủ động công tác phun phòng thường ngày cho khu vực chăn nuôi của gia đình.

- Công tác tiêu hủy lợn ( vận chuyển, hố tiêu hủy, phun khử trùng):

Đối với những hôm tiêu hủy với số lượng lớn UBND xã đã tổ chức tiêu hủy ở các hố chôn tập trung, tại các bãi nghĩa địa của các thôn có lợn ốm chết.

Đối với những hôm tiêu hủy với số lượng ít UBND xã đã triển khai cho các hộ chôn luôn tại vườn của hộ gia đình  những hộ có diện tích vườn rộng.

- Công tác kiểm soát vận chuyển, kinh doanh, buôn bán, giết mổ lợn:

UBDN xã đã tổ chức tiểm soát giết mổ tại các lò mổ, tại chợ đà và các phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm, vận chuyển các sản phẩm từ gia súc, gia cầm lưu thông trên địa bàn xã

Đối với các sơ sở chăn nuôi quy mô lớn trước khi xuất bán đã yêu cầu làm giấy xét nghiệm do cơ quan chuyên môn thú y cấp huyện thực hiện.

 

3. Khó khăn:

Do thời gian tổ chức công tác phòng chống dịch kéo dài, kinh phí địa phương hạn hẹp nên trong công các phòng chống dịch còn nhiều hạn chế.

Trang thiết bị vật tư chưa đảm bảo, phương tiện vận chuyển lợn dịch còn thô sơ tận dụng thuốc tiêu đọc khử trung, hòa chất phun phòng còn ít.