Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
87
Hôm qua:
104
Tuần này:
87
Tháng này:
2999
Tất cả:
196134

CÔNG TÁC AN NINH QUỐC PHÒNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THỌ DÂN

Ngày 18/09/2019 22:33:52

Công tác QPAN trong những năm qua được Đảng, chính quyền, MTTQ các đoàn thể nhân dân, các ban công tác mặt trận tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nền QPTD, thế trận ANND trong thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH.

 Công tác QPAN trong những năm qua được Đảng, chính quyền, MTTQ các đoàn thể nhân dân, các ban công tác mặt trận tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nền QPTD, thế trận ANND trong thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH. Triển khai và thực hiện tốt nghị định số 36, 39, 40, 67/NĐ-CP lập lại kỷ cương trong hoạt động văn hóa. Các phong trào toàn dân cảm hóa giáo dục những người lầm lỗi, phòng chống tệ nạn xã hội, bài trừ mê tín dị đoan, văn hóa phẩm đồi trụy…

Tham gia diễn tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, phương án phòng chống bão lụt, thực hiện tốt pháp lệnh dân quân tự vệ, luật NVQS, tổ chức tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ và trở về địa phương, hoàn thành chỉ tiêu giao quân hàng năm.

 Ban Công an xã thường xuyên tham mưu cho Đảng ủy -UBND xã xây dựng các kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn xã đặc biệt là tổ chức trực và tuần tra ở 02 khu vực trọng điểm là: Ngã tư chợ Đà và trước cổng công ty May Hồng Uy..

Nhìn chung , năm 2017-2018 và 9 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn xã tình hình an ninh trật tự được giữ vững.

 

Tiếp tục thực hiện phương hướng nhiệm vụ về an ninh quốc phòng theo Kế hoạch đề ra.

 

Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. 

 Nâng cao chất lượng hoạt động của ban CH QS xã, làm tốt công tác tham mưa cho cấp ủy đảng, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ QS- QP.  

 Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho các đối tượng về 2 nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh về chính trị, quân sự. Duy trì ổn định quân số dân quân đảm bảo thường xuyên từ 90% nhất là đối với lực lượng trung đội cơ động.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong huấn luyện và xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn. Chủ động xây dựng các phương án tác chiến, hệ thống kế hoạch theo quy định của ban CHQS Huyện. Quản lý tốt lực lượng dự bị động viên sẳn sàng huy động khi có lệnh.

 Quản lý tốt lực lượng dân quân đặc biệt là quân số trung đội dân quân cơ động, sẵn sàng nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trọng tâm là nhiệm vụ phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn và phối hợp với lực lượng công an giữ vững ANCT- TTATXH trên địa bàn.

 Giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt là 02 địa bàn trọng điểm: Ngã tư chợ đà và trước cổng công ty may Hồng Uy.

Cấm họp chợ trước cổng công ty may Aleron và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông.

 

CÔNG TÁC AN NINH QUỐC PHÒNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THỌ DÂN

Đăng lúc: 18/09/2019 22:33:52 (GMT+7)

Công tác QPAN trong những năm qua được Đảng, chính quyền, MTTQ các đoàn thể nhân dân, các ban công tác mặt trận tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nền QPTD, thế trận ANND trong thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH.

 Công tác QPAN trong những năm qua được Đảng, chính quyền, MTTQ các đoàn thể nhân dân, các ban công tác mặt trận tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nền QPTD, thế trận ANND trong thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH. Triển khai và thực hiện tốt nghị định số 36, 39, 40, 67/NĐ-CP lập lại kỷ cương trong hoạt động văn hóa. Các phong trào toàn dân cảm hóa giáo dục những người lầm lỗi, phòng chống tệ nạn xã hội, bài trừ mê tín dị đoan, văn hóa phẩm đồi trụy…

Tham gia diễn tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, phương án phòng chống bão lụt, thực hiện tốt pháp lệnh dân quân tự vệ, luật NVQS, tổ chức tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ và trở về địa phương, hoàn thành chỉ tiêu giao quân hàng năm.

 Ban Công an xã thường xuyên tham mưu cho Đảng ủy -UBND xã xây dựng các kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn xã đặc biệt là tổ chức trực và tuần tra ở 02 khu vực trọng điểm là: Ngã tư chợ Đà và trước cổng công ty May Hồng Uy..

Nhìn chung , năm 2017-2018 và 9 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn xã tình hình an ninh trật tự được giữ vững.

 

Tiếp tục thực hiện phương hướng nhiệm vụ về an ninh quốc phòng theo Kế hoạch đề ra.

 

Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. 

 Nâng cao chất lượng hoạt động của ban CH QS xã, làm tốt công tác tham mưa cho cấp ủy đảng, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ QS- QP.  

 Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho các đối tượng về 2 nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh về chính trị, quân sự. Duy trì ổn định quân số dân quân đảm bảo thường xuyên từ 90% nhất là đối với lực lượng trung đội cơ động.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong huấn luyện và xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn. Chủ động xây dựng các phương án tác chiến, hệ thống kế hoạch theo quy định của ban CHQS Huyện. Quản lý tốt lực lượng dự bị động viên sẳn sàng huy động khi có lệnh.

 Quản lý tốt lực lượng dân quân đặc biệt là quân số trung đội dân quân cơ động, sẵn sàng nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trọng tâm là nhiệm vụ phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn và phối hợp với lực lượng công an giữ vững ANCT- TTATXH trên địa bàn.

 Giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt là 02 địa bàn trọng điểm: Ngã tư chợ đà và trước cổng công ty may Hồng Uy.

Cấm họp chợ trước cổng công ty may Aleron và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông.