Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
270008

Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân xã THỌ DÂN khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ngày 18/07/2023 16:47:28

Vào hồi 7h 30 phút ngày 15 tháng 7 năm 2023 , HĐND xã Thọ Dân đã tiến kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tại Hội trường UBND xã .

                 Dự cuộc họp có các đồng chí Cán bộ chỉ đạo cụm, Cán bộ chỉ đạo trực tiếp xã , Các vị Đại biểu HDND Huyện được bầu tại khu vực, Các vị Đại biểu HĐND xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 -2026, Trưởng các ban ngành đoàn thể, Bí thư chi bộ, trưởng thôn, y tế, cán bộ, công chức, cán bộ Bán chuyên trách có liên quan. Đồng chí Lê Đình Giáp- Bí thư ĐU, CTHĐND chủ tọa kỳ họp.

 Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe đại diện HĐND, UBND, TT UBMTTQ  xã trình bày các báo cáo:  Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND xã 06 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ  6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ  6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8 HĐND; UBND xã trình các tờ trình ; Báo cáo quyết toán thu – chi ngân sách xã năm 2022 và báo cáo tình hình thu - chi ngân sách xã  6 tháng đầu năm 2023; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND xã;  Báo cáo của Ban kinh tế - xã hội về công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình, tài liệu của UBND và các ban ngành có liên quan trình tại kỳ họp thứ 10; Báo cáo của Ban Pháp chế về công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình, tài liệu của UBND và các ban ngành có liên quan trình tại kỳ họp thứ 10; Thương trực  MTTQ xã báo cáo tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị đề xuất, của cử tri; Báo cáo nghị quyết  HĐND huyện

Tại kỳ họp các đại biểu đã  tham gia thảo luận, chất vấn HĐND một số ý kiến vướng mắc của cử tri trên địa bàn,đó là:.

          1.Về công tác sản xuất.

        Cử tri đề nghị HTX đấu mối với thủy nông điều tiết nước hợp lý để nhân dân dẫn nước thuận lợi hơn.

        Cử tri kiến nghị HTX, UBND xã tăng cường công tác tuyên truyền về chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng cũng như vật nuôi.

       2.Về quản lý đất đai

       Cử tri đề nghị UBND xã tạo điều kiện cũng như cơ sở pháp lý cho thôn Nhật Quả Nam xin khu vui chơi thể thao tại khu vực Ngã tư (khu đất mạ).

       Cử tri đề nghị UBND xã  có kế hoạch và thời gian khắc phục các tồn tại về đất đai đã được chỉ ra trong năm 2022.

       3.Về văn hóa,  môi trường và an ninh trật tự

       Cử tri kiến nghị xem xét đấu mối với công ty điện di dời đường điện đi trực tiếp qua mái nhà anh Long thôn Nhật Quả Nam, đồng thời khảo sát lại các cây cột diện bị gãy, bị nghiêng  ở các thôn để có phương án thay thế trước mùa mưa.

        Cử tri kiến nghị UBND xã đưa vào phương án thu, để thu tiền rác thải sinh

hoạt.

      Cử tri kiến nghị UBND xã làm mái che khu vực sân trường tiểu học để các cháu học sinh khai giảng,chào cờ… không bị nắng hoặc mưa.

       Đại diện HĐND, UBND  đã xem xét việc trả lời một số ý kiến kiến nghị của cử tri và trao đổi làm rõ một số nội dung liên quan đến ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của các tổ chức cơ quan đơn vị trên địa bàn.

 Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2023, đồng chí Lê Đình Giáp- Chủ tịch HĐND xã đã tiếp thu ý kiến của các cử tri và định hướng thời gian tới ĐU,Thường trực HĐND, UBND xã sẽ đẩy mạnh công tác lãnh chỉ đạo, sau sát nhiệm vụ đồng thời tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, tiếp tục quán triệt sâu sắc kịp thời các quan điểm, chủ trường của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đồng thuận của Nhân dân trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.

 Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp trong phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt là các nhiệm vụ trong chương trình hành động  thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện, HĐND xã  .

Đồng thời, HĐND xã sẽ tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo của HĐND và UBND xã; giải quyết kịp thời, hiệu quả ý kiến, kiến nghị của cử tri.

 Đại biểu HĐND xã tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật, tăng cường hoạt động giám sát thường xuyên ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm 2023.

 

Sau kỳ họp, với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã biểu quyết 100% thông qua  Nghị quyết của HĐND xã về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 .

z4518699176399_0c600928ef49c334c2d846133aa61a44.jpg
z4518699204939_9d6b85dc2bf46525d7c9d0f9c0531e4a.jpg

  z4518699202850_2ee11a3d20b1698d6ea7ed91d16bfdea.jpg

z4518699191819_0c4aa4a5932e3b88b4ff5948d23fbafb.jpg

z4518699195987_f70ac18b202772387776a996b62f9602.jpg
z4518699197913_0319fc704c1158a0dd437e17b6faa0d8.jpg
Người biên soạn : 
Phạm Thị Phượng, Phan Thị Hò
a.                             

                                                                 

                                                             

                         

 

Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân xã THỌ DÂN khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đăng lúc: 18/07/2023 16:47:28 (GMT+7)

Vào hồi 7h 30 phút ngày 15 tháng 7 năm 2023 , HĐND xã Thọ Dân đã tiến kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tại Hội trường UBND xã .

                 Dự cuộc họp có các đồng chí Cán bộ chỉ đạo cụm, Cán bộ chỉ đạo trực tiếp xã , Các vị Đại biểu HDND Huyện được bầu tại khu vực, Các vị Đại biểu HĐND xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 -2026, Trưởng các ban ngành đoàn thể, Bí thư chi bộ, trưởng thôn, y tế, cán bộ, công chức, cán bộ Bán chuyên trách có liên quan. Đồng chí Lê Đình Giáp- Bí thư ĐU, CTHĐND chủ tọa kỳ họp.

 Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe đại diện HĐND, UBND, TT UBMTTQ  xã trình bày các báo cáo:  Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND xã 06 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ  6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ  6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8 HĐND; UBND xã trình các tờ trình ; Báo cáo quyết toán thu – chi ngân sách xã năm 2022 và báo cáo tình hình thu - chi ngân sách xã  6 tháng đầu năm 2023; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND xã;  Báo cáo của Ban kinh tế - xã hội về công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình, tài liệu của UBND và các ban ngành có liên quan trình tại kỳ họp thứ 10; Báo cáo của Ban Pháp chế về công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình, tài liệu của UBND và các ban ngành có liên quan trình tại kỳ họp thứ 10; Thương trực  MTTQ xã báo cáo tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị đề xuất, của cử tri; Báo cáo nghị quyết  HĐND huyện

Tại kỳ họp các đại biểu đã  tham gia thảo luận, chất vấn HĐND một số ý kiến vướng mắc của cử tri trên địa bàn,đó là:.

          1.Về công tác sản xuất.

        Cử tri đề nghị HTX đấu mối với thủy nông điều tiết nước hợp lý để nhân dân dẫn nước thuận lợi hơn.

        Cử tri kiến nghị HTX, UBND xã tăng cường công tác tuyên truyền về chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng cũng như vật nuôi.

       2.Về quản lý đất đai

       Cử tri đề nghị UBND xã tạo điều kiện cũng như cơ sở pháp lý cho thôn Nhật Quả Nam xin khu vui chơi thể thao tại khu vực Ngã tư (khu đất mạ).

       Cử tri đề nghị UBND xã  có kế hoạch và thời gian khắc phục các tồn tại về đất đai đã được chỉ ra trong năm 2022.

       3.Về văn hóa,  môi trường và an ninh trật tự

       Cử tri kiến nghị xem xét đấu mối với công ty điện di dời đường điện đi trực tiếp qua mái nhà anh Long thôn Nhật Quả Nam, đồng thời khảo sát lại các cây cột diện bị gãy, bị nghiêng  ở các thôn để có phương án thay thế trước mùa mưa.

        Cử tri kiến nghị UBND xã đưa vào phương án thu, để thu tiền rác thải sinh

hoạt.

      Cử tri kiến nghị UBND xã làm mái che khu vực sân trường tiểu học để các cháu học sinh khai giảng,chào cờ… không bị nắng hoặc mưa.

       Đại diện HĐND, UBND  đã xem xét việc trả lời một số ý kiến kiến nghị của cử tri và trao đổi làm rõ một số nội dung liên quan đến ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của các tổ chức cơ quan đơn vị trên địa bàn.

 Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2023, đồng chí Lê Đình Giáp- Chủ tịch HĐND xã đã tiếp thu ý kiến của các cử tri và định hướng thời gian tới ĐU,Thường trực HĐND, UBND xã sẽ đẩy mạnh công tác lãnh chỉ đạo, sau sát nhiệm vụ đồng thời tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, tiếp tục quán triệt sâu sắc kịp thời các quan điểm, chủ trường của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đồng thuận của Nhân dân trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.

 Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp trong phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt là các nhiệm vụ trong chương trình hành động  thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện, HĐND xã  .

Đồng thời, HĐND xã sẽ tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo của HĐND và UBND xã; giải quyết kịp thời, hiệu quả ý kiến, kiến nghị của cử tri.

 Đại biểu HĐND xã tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật, tăng cường hoạt động giám sát thường xuyên ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm 2023.

 

Sau kỳ họp, với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã biểu quyết 100% thông qua  Nghị quyết của HĐND xã về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 .

z4518699176399_0c600928ef49c334c2d846133aa61a44.jpg
z4518699204939_9d6b85dc2bf46525d7c9d0f9c0531e4a.jpg

  z4518699202850_2ee11a3d20b1698d6ea7ed91d16bfdea.jpg

z4518699191819_0c4aa4a5932e3b88b4ff5948d23fbafb.jpg

z4518699195987_f70ac18b202772387776a996b62f9602.jpg
z4518699197913_0319fc704c1158a0dd437e17b6faa0d8.jpg
Người biên soạn : 
Phạm Thị Phượng, Phan Thị Hò
a.