Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
270008

MTTQ xã Thọ Dân tổ chức Hội nghị Sơ kết kết quả 6 tháng đầu năm . Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.

Ngày 19/07/2023 16:02:25

Ngày 04/7/2023, MTTQ xã Thọ Dân tổ chức Hội nghị Sơ kết kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm . Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.

           Đến dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Giáp - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, các đồng chí trong thường trực Đảng ủy- HĐND-UBND, các ông bà là ủy viên ủy ban MTTQ xã và Trưởng các ban, ngành đoàn thể, công chức UBND xã.  

          Hội nghị đã được nghe TT Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thọ Dân  trình bày báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2023.  Theo đó,  trong 06 tháng đầu năm 2023, công tác tuyên truyền, vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thọ Dân được triển khai toàn diện và đa dạng, thường xuyên được đổi mới, ngoài việc đưa tin trên hệ thống đài truyền thanh từ xã đến thôn, các hội nghị, thì MTTQ xã còn dùng mạng xã hội facebook, zalo để đưa thông tin đến đông đảo người dân về các hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị trong xã.  

Sáu tháng đầu năm 2023, Ủy ban MTTQ xã đã phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, các tổ chức thành viên triển khai tới các Ban công tác Mặt trận, các Chi hội, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương và thực hiện Quy ước thôn, thực hiện tốt cuộc vận động “Hiến đất mở đường” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào “Xây dựng khu dân cư 5 không, ba sạch”.

Các Ban công tác Mặt trận ở thôn làm tốt công tác vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, cụ thể hóa   tham gia xây dựng cảnh quan môi trường, mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của xã luôn đạt từ 90% trở lên.

 Phối hợp với UBND xã, các tổ chức thành viên và các thôn rà soát các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn đề nghị các cấp, các tổ chức thăm và vận động đóng góp, trao tặng 200 xuất quà.

Phối hợp với UBND, Ban Chỉ huy quân sự xã, vận động và tặng 6 sổ tiết kiệm cho thanh niên lên đường nhập ngũ, trị giá mỗi sổ 2 triệu đồng;

Phối hợp với Thường trực HĐND duy trì hoạt động giám sát, đôn đốc các lĩnh vực, các thôn thực hiện Nghị quyết của HĐND xã.

Phối hợp với UBND xã mở rộng được 8 tuyến đường  01 tuyến huyện, 01 tuyến xã và 04 tuyến đường GTNT.

          Công tác vận động, nắm bắt tình hình, dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng, tập hợp ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân được triển khai đồng bộ, thu thập thông tin qua nhiều kênh và ngày càng được quan tâm, chú trọng. Việc xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội đã được Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội tiến hành bảo đảm theo quy định và thực hiện ngày càng nền nếp. Công tác giám sát có nhiều chuyển biến tích cực, chủ động, linh hoạt, nội dung giám sát, phản biện đã bám sát vào các nhiệm vụ chính trị trọng tâm và tình hình thực tế của địa phương để triển khai. Ủy ban MTTQ xã đã tổ chức  các cuộc giám sát theo Quy chế giám sát.  

Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đã vận động Nhân dân phát huy quyền làm chủ trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thu hút được hầu hết các lực lượng, tổ chức và đối tượng tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào các chủ trương xây dựng, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh, quốc phòng tại địa phương.

        Kết thúc Hội nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thọ Dân đã giải đáp một số ý kiến nêu tại Hội nghị, đồng thời đề nghị Mặt trận và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy trách nhiệm triển khai hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của xã nhà năm 2023./.
z4529442938530_3bbb406f0a26e9edf6489dd7374fe7b6.jpg
z4529442991612_346db0773fa769e6448ce3236b7604c9.jpg


z4529442991612_346db0773fa769e6448ce3236b7604c9.jpg
z4529442943771_4d79f2b1cf9f25ce51e38fddb48799f1.jpg
z4529443015004_9a8aa72d6e12b9deafa47a5d470b60c7.jpg
z4529442936072_841642c6800ff00697ee92d135ec1b61.jpg
z4529443015004_9a8aa72d6e12b9deafa47a5d470b60c7.jpg

z4529442936072_841642c6800ff00697ee92d135ec1b61.jpg

z4529442943771_4d79f2b1cf9f25ce51e38fddb48799f1.jpgz4529442981696_847856f1432bcb7348b62f50c506ddbd.jpg

Người biên soạn             Người phối hợp                                                                      

         Phạm Thị Phượng                Lê Văn Dũng                                                                                             

MTTQ xã Thọ Dân tổ chức Hội nghị Sơ kết kết quả 6 tháng đầu năm . Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.

Đăng lúc: 19/07/2023 16:02:25 (GMT+7)

Ngày 04/7/2023, MTTQ xã Thọ Dân tổ chức Hội nghị Sơ kết kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm . Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.

           Đến dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Giáp - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, các đồng chí trong thường trực Đảng ủy- HĐND-UBND, các ông bà là ủy viên ủy ban MTTQ xã và Trưởng các ban, ngành đoàn thể, công chức UBND xã.  

          Hội nghị đã được nghe TT Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thọ Dân  trình bày báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2023.  Theo đó,  trong 06 tháng đầu năm 2023, công tác tuyên truyền, vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thọ Dân được triển khai toàn diện và đa dạng, thường xuyên được đổi mới, ngoài việc đưa tin trên hệ thống đài truyền thanh từ xã đến thôn, các hội nghị, thì MTTQ xã còn dùng mạng xã hội facebook, zalo để đưa thông tin đến đông đảo người dân về các hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị trong xã.  

Sáu tháng đầu năm 2023, Ủy ban MTTQ xã đã phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, các tổ chức thành viên triển khai tới các Ban công tác Mặt trận, các Chi hội, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương và thực hiện Quy ước thôn, thực hiện tốt cuộc vận động “Hiến đất mở đường” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào “Xây dựng khu dân cư 5 không, ba sạch”.

Các Ban công tác Mặt trận ở thôn làm tốt công tác vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, cụ thể hóa   tham gia xây dựng cảnh quan môi trường, mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của xã luôn đạt từ 90% trở lên.

 Phối hợp với UBND xã, các tổ chức thành viên và các thôn rà soát các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn đề nghị các cấp, các tổ chức thăm và vận động đóng góp, trao tặng 200 xuất quà.

Phối hợp với UBND, Ban Chỉ huy quân sự xã, vận động và tặng 6 sổ tiết kiệm cho thanh niên lên đường nhập ngũ, trị giá mỗi sổ 2 triệu đồng;

Phối hợp với Thường trực HĐND duy trì hoạt động giám sát, đôn đốc các lĩnh vực, các thôn thực hiện Nghị quyết của HĐND xã.

Phối hợp với UBND xã mở rộng được 8 tuyến đường  01 tuyến huyện, 01 tuyến xã và 04 tuyến đường GTNT.

          Công tác vận động, nắm bắt tình hình, dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng, tập hợp ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân được triển khai đồng bộ, thu thập thông tin qua nhiều kênh và ngày càng được quan tâm, chú trọng. Việc xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội đã được Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội tiến hành bảo đảm theo quy định và thực hiện ngày càng nền nếp. Công tác giám sát có nhiều chuyển biến tích cực, chủ động, linh hoạt, nội dung giám sát, phản biện đã bám sát vào các nhiệm vụ chính trị trọng tâm và tình hình thực tế của địa phương để triển khai. Ủy ban MTTQ xã đã tổ chức  các cuộc giám sát theo Quy chế giám sát.  

Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đã vận động Nhân dân phát huy quyền làm chủ trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thu hút được hầu hết các lực lượng, tổ chức và đối tượng tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào các chủ trương xây dựng, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh, quốc phòng tại địa phương.

        Kết thúc Hội nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thọ Dân đã giải đáp một số ý kiến nêu tại Hội nghị, đồng thời đề nghị Mặt trận và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy trách nhiệm triển khai hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của xã nhà năm 2023./.
z4529442938530_3bbb406f0a26e9edf6489dd7374fe7b6.jpg
z4529442991612_346db0773fa769e6448ce3236b7604c9.jpg


z4529442991612_346db0773fa769e6448ce3236b7604c9.jpg
z4529442943771_4d79f2b1cf9f25ce51e38fddb48799f1.jpg
z4529443015004_9a8aa72d6e12b9deafa47a5d470b60c7.jpg
z4529442936072_841642c6800ff00697ee92d135ec1b61.jpg
z4529443015004_9a8aa72d6e12b9deafa47a5d470b60c7.jpg

z4529442936072_841642c6800ff00697ee92d135ec1b61.jpg

z4529442943771_4d79f2b1cf9f25ce51e38fddb48799f1.jpgz4529442981696_847856f1432bcb7348b62f50c506ddbd.jpg

Người biên soạn             Người phối hợp                                                                      

         Phạm Thị Phượng                Lê Văn Dũng