Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
270008

XÃ THỌ DÂN TỔNG KẾT CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐBQH KHÓA XV VÀ ĐB HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày 28/06/2021 10:45:26

Sáng 27/6/2021, Ủy ban bầu cử xã Thọ Dân tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.Tới dự tổng kết có đầy đủ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền, các ban ngành đoàn thể xã Thọ Dân, UBBC xã và các tổ bầu cử.

          Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026  diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diến biến phức tạp; Trong nước, đại dịch Covid - 19 bùng phát trở lại với tốc độ lây lan nhanh, diễn biến khó lường tại nhiều tỉnh thành phố trong cản nước đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai các bước trong công tác bầu cử. Song với sự chỉ đạo chủ động,  sáng tạo, hiệu quả của Đảng ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân, UB MTTQ xã, sau 05 tháng triển khai, tổ chức thực hiện, đến nay công tác bầu cử trên địa bàn xã đã đạt được những kết quả quan trọng, đúng quy định của pháp luật. Để đánh giá những nội dung công việc đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Sáng 27/6/, Ủy ban bầu cử xã  Thọ Dân tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
2 bầu cử .jpg
            Ủy ban bầu cử xã báo cáo tổng kết công tác bầu cử trên địa bàn xã: 
Ngay sau khi có kế hoạch về tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của UBBC TW, UBBC tỉnh và của huyện; cấp ủy Đảng, Chính quyền xã  Thọ Dân đã triển khai các bước bầu cử theo quy định đến toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã. Thành lập  ủy ban bầu cử, các tiểu ban giúp việc, các tổ chức phụ trách bầu cử đảm bảo kịp thời, đúng luật và đúng quy trình. Toàn xã đã thành lập 6 tổ bầu cử tại 7 thôn  trên địa bàn  xã.

      Để đạt kết quả cao trong công tác bầu cử, xã  Thọ Dân đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh được trên 170 lượt tin bài, tuyên truyền thông qua các hội nghị của xã, thôn và tuyên truyền trực quan bằng băng zôn khẩu hiệu....                   
          Trong ngày bầu cử 23/5 vừa qua, tổng số 4449/4454 đạt  cử tri tại 6 tổ bầu cử của xã Thọ Dân  đã tham gia lựa chọn và bầu vào Quốc hội, HĐND các cấp những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Trong đó đã bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện  đảm bảo đúng số lượng, cơ cấu, thành phần.
Cử tri xã Thọ Dân đã tham gia lựa chọn trong tổng số 43 đại biểu và bầu 25 ông bà đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo đủ cơ cấu, thành phần trong niền vui phấn khởi.
            Với những thành tích đạt được trong công tác bầu cử, UBBC xã Thọ Dân  tặng giấy khen cho 6 tập thể và đề nghị UBND huyện khen thưởng 1 tập thể Thôn Hà Lũng Thượng, 02 cá nhân ông Lê Mạnh Hùng (Phó Bí thư ĐU, CT HĐND xã) - Phó Chủ tịch UBBC; ông Lê Văn Dũng (UV BTV, Chủ tịch MTTQ xã )- Trưởng tiểu Ban tuyên truyền bầu cử. Đã có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

          20210628_073230.jpg

20210628_073608.jpg
Từ khi triển khai công tác bầu cử cho đến nay, Được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, sự chỉ đạo của các đồng chí cán bộ chỉ đạo Cụm, Đồng chí cán bộ chỉ đạo trực tiếp xã, sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền đã kịp thời lãnh đạo và tổ chức thực hiện cuộc bầu cử theo đúng Luật định. Ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác bầu cử; Thành lập các tổ chức đúng Luật định. UB MTTQ xã đã có nhiều cố gắng trong công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần. Các thành viên BCĐ, UBBC và các tổ chức phụ trách bầu cử đã chủ động bám sát các bước trong Kế hoạch để chỉ đạo, triển khai, phối hợp, giám sát, kiểm tra tổ chức thực hiện các nội dung theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Sau 5 tháng triển khai, đến nay cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 trên địa bàn xã đã thành công tốt đẹp; thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên địa bàn xã đạt 99,89% cao nhất từ trước đến nay. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền./.
                               
 3.jpg4.jpg
5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpeg

Một số hình ảnh ngày bầu cử 23/5/2021


                                                                 
Ảnh và tin bài: CCVH - XH  Phạm Thị Phượng

XÃ THỌ DÂN TỔNG KẾT CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐBQH KHÓA XV VÀ ĐB HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Đăng lúc: 28/06/2021 10:45:26 (GMT+7)

Sáng 27/6/2021, Ủy ban bầu cử xã Thọ Dân tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.Tới dự tổng kết có đầy đủ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền, các ban ngành đoàn thể xã Thọ Dân, UBBC xã và các tổ bầu cử.

          Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026  diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diến biến phức tạp; Trong nước, đại dịch Covid - 19 bùng phát trở lại với tốc độ lây lan nhanh, diễn biến khó lường tại nhiều tỉnh thành phố trong cản nước đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai các bước trong công tác bầu cử. Song với sự chỉ đạo chủ động,  sáng tạo, hiệu quả của Đảng ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân, UB MTTQ xã, sau 05 tháng triển khai, tổ chức thực hiện, đến nay công tác bầu cử trên địa bàn xã đã đạt được những kết quả quan trọng, đúng quy định của pháp luật. Để đánh giá những nội dung công việc đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Sáng 27/6/, Ủy ban bầu cử xã  Thọ Dân tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
2 bầu cử .jpg
            Ủy ban bầu cử xã báo cáo tổng kết công tác bầu cử trên địa bàn xã: 
Ngay sau khi có kế hoạch về tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của UBBC TW, UBBC tỉnh và của huyện; cấp ủy Đảng, Chính quyền xã  Thọ Dân đã triển khai các bước bầu cử theo quy định đến toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã. Thành lập  ủy ban bầu cử, các tiểu ban giúp việc, các tổ chức phụ trách bầu cử đảm bảo kịp thời, đúng luật và đúng quy trình. Toàn xã đã thành lập 6 tổ bầu cử tại 7 thôn  trên địa bàn  xã.

      Để đạt kết quả cao trong công tác bầu cử, xã  Thọ Dân đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh được trên 170 lượt tin bài, tuyên truyền thông qua các hội nghị của xã, thôn và tuyên truyền trực quan bằng băng zôn khẩu hiệu....                   
          Trong ngày bầu cử 23/5 vừa qua, tổng số 4449/4454 đạt  cử tri tại 6 tổ bầu cử của xã Thọ Dân  đã tham gia lựa chọn và bầu vào Quốc hội, HĐND các cấp những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Trong đó đã bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện  đảm bảo đúng số lượng, cơ cấu, thành phần.
Cử tri xã Thọ Dân đã tham gia lựa chọn trong tổng số 43 đại biểu và bầu 25 ông bà đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo đủ cơ cấu, thành phần trong niền vui phấn khởi.
            Với những thành tích đạt được trong công tác bầu cử, UBBC xã Thọ Dân  tặng giấy khen cho 6 tập thể và đề nghị UBND huyện khen thưởng 1 tập thể Thôn Hà Lũng Thượng, 02 cá nhân ông Lê Mạnh Hùng (Phó Bí thư ĐU, CT HĐND xã) - Phó Chủ tịch UBBC; ông Lê Văn Dũng (UV BTV, Chủ tịch MTTQ xã )- Trưởng tiểu Ban tuyên truyền bầu cử. Đã có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

          20210628_073230.jpg

20210628_073608.jpg
Từ khi triển khai công tác bầu cử cho đến nay, Được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, sự chỉ đạo của các đồng chí cán bộ chỉ đạo Cụm, Đồng chí cán bộ chỉ đạo trực tiếp xã, sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền đã kịp thời lãnh đạo và tổ chức thực hiện cuộc bầu cử theo đúng Luật định. Ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác bầu cử; Thành lập các tổ chức đúng Luật định. UB MTTQ xã đã có nhiều cố gắng trong công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần. Các thành viên BCĐ, UBBC và các tổ chức phụ trách bầu cử đã chủ động bám sát các bước trong Kế hoạch để chỉ đạo, triển khai, phối hợp, giám sát, kiểm tra tổ chức thực hiện các nội dung theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Sau 5 tháng triển khai, đến nay cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 trên địa bàn xã đã thành công tốt đẹp; thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên địa bàn xã đạt 99,89% cao nhất từ trước đến nay. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền./.
                               
 3.jpg4.jpg
5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpeg

Một số hình ảnh ngày bầu cử 23/5/2021


                                                                 
Ảnh và tin bài: CCVH - XH  Phạm Thị Phượng