Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
270008

Hội Khuyến học xã Thọ Dân khen thưởng các học sinh đạt thành tích học tập rèn luyện năm học 202-2023.

Ngày 19/09/2023 16:46:52

Nhân dịp tổng kết năm học 2022-2023 tại các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn xã Thọ Dân. Hội khuyến học xã Thọ Dân đã tặng quà khen thưởng cho các học sinh đạt thành tích học tập rèn luyện năm học 202-2023.

            Phát huy truyền thống hiếu học, thời gian qua, bên cạnh việc tổ chức thành công các phong trào “Gia đình học tập, “Dòng họ học tập", “Đơn vị học tập”, “Cộng đồng học tập”, Hội Khuyến học xã Thọ Dân cũng đã phát huy tốt vai trò liên kết, tập hợp các tổ chức, các lực lượng xã hội tham gia trợ giúp, đỡ đầu cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, là cốt lõi của công tác khuyến học.
         
 Nhằm tiếp tục khích lệ, động viên các em học sinh học tập, rèn luyện tốt và giáo viên giảng dạy tốt,  Tại buổi Lễ Tổng kết năm học 2022-2023, Hội Khuyến học xã đã tuyên dương  45  học sinh có thành tích cao trong học tập, trong đó có 9 em là học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
      Qua đó, giúp các em vững tin, vượt qua khó khăn, hướng tới học tập, rèn luyện tốt để trở thành công dân có ích cho xã hội; khích lệ giáo viên ngày càng phấn đấu nâng cao năng lực,tâm huyết với sự nghiệp trồng người. Đồng thời, lan tỏa phong trào thi đua khuyến học khuyến tài trên địa bàn xã.
z4391129524223_ed672da25e0e87fe0f07839d8c65b65d.jpg
z4394731478158_99fd6f843b7aaef41cf2261fc72e8e33.jpg
z4394731483709_04cb13580b3ca545b13d05884be88480.jpg
z4394731483709_04cb13580b3ca545b13d05884be88480.jpg
z4394731262499_938bf74d6641d69351c02498f26d70c7.jpg
      Đồng chí  phạm thị Phượng - Chủ tịch Hội Khuyến học  xã Thọ Dân,  trao quà cho học sinh trường Tiểu học đạt thành tích suất sắc trong học tập và rèn luyện.
z4394731242954_5c3c98d9217ae027b10ebc24567e750c.jpg
z4394731246045_8769f783c41c5c05219afe074d2427d3.jpg

                                                                       Ảnh và tin bài: Phạm Phượng - CC VHXH

Hội Khuyến học xã Thọ Dân khen thưởng các học sinh đạt thành tích học tập rèn luyện năm học 202-2023.

Đăng lúc: 19/09/2023 16:46:52 (GMT+7)

Nhân dịp tổng kết năm học 2022-2023 tại các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn xã Thọ Dân. Hội khuyến học xã Thọ Dân đã tặng quà khen thưởng cho các học sinh đạt thành tích học tập rèn luyện năm học 202-2023.

            Phát huy truyền thống hiếu học, thời gian qua, bên cạnh việc tổ chức thành công các phong trào “Gia đình học tập, “Dòng họ học tập", “Đơn vị học tập”, “Cộng đồng học tập”, Hội Khuyến học xã Thọ Dân cũng đã phát huy tốt vai trò liên kết, tập hợp các tổ chức, các lực lượng xã hội tham gia trợ giúp, đỡ đầu cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, là cốt lõi của công tác khuyến học.
         
 Nhằm tiếp tục khích lệ, động viên các em học sinh học tập, rèn luyện tốt và giáo viên giảng dạy tốt,  Tại buổi Lễ Tổng kết năm học 2022-2023, Hội Khuyến học xã đã tuyên dương  45  học sinh có thành tích cao trong học tập, trong đó có 9 em là học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
      Qua đó, giúp các em vững tin, vượt qua khó khăn, hướng tới học tập, rèn luyện tốt để trở thành công dân có ích cho xã hội; khích lệ giáo viên ngày càng phấn đấu nâng cao năng lực,tâm huyết với sự nghiệp trồng người. Đồng thời, lan tỏa phong trào thi đua khuyến học khuyến tài trên địa bàn xã.
z4391129524223_ed672da25e0e87fe0f07839d8c65b65d.jpg
z4394731478158_99fd6f843b7aaef41cf2261fc72e8e33.jpg
z4394731483709_04cb13580b3ca545b13d05884be88480.jpg
z4394731483709_04cb13580b3ca545b13d05884be88480.jpg
z4394731262499_938bf74d6641d69351c02498f26d70c7.jpg
      Đồng chí  phạm thị Phượng - Chủ tịch Hội Khuyến học  xã Thọ Dân,  trao quà cho học sinh trường Tiểu học đạt thành tích suất sắc trong học tập và rèn luyện.
z4394731242954_5c3c98d9217ae027b10ebc24567e750c.jpg
z4394731246045_8769f783c41c5c05219afe074d2427d3.jpg

                                                                       Ảnh và tin bài: Phạm Phượng - CC VHXH