Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
270008
Thọ Dân ra quân trồng cây xanh xây dựng Nông thôn mới sáng, xanh, sạch, đẹp

Thọ Dân ra quân trồng cây xanh xây dựng Nông thôn mới sáng, xanh, sạch, đẹp

Nhằm xây dựng cảnh quan nông thôn, sáng, xanh, sạch, đẹp và thực hiện kết luận số 368 ngày 17/5/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện xây dựng các tuyến đường mẫu kết nối các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Sáng ngày 13/6 xã Thọ Dân đã tổ chức ra quân trồng cau trên tuyến đường thôn Hà Lũng Hạ và Ngọc Đà

Thọ Dân ra quân trồng cây xanh xây dựng Nông thôn mới sáng, xanh, sạch, đẹp

Nhằm xây dựng cảnh quan nông thôn, sáng, xanh, sạch, đẹp và thực hiện kết luận số 368 ngày 17/5/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện xây dựng các tuyến đường mẫu kết nối các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Sáng ngày 13/6 xã Thọ Dân đã tổ chức ra quân trồng cau trên tuyến đường thôn Hà Lũng Hạ và Ngọc Đà

Đăng lúc 1 ngày trước · 0 lượt xem

Các chỉ tiêu thực hiện việc mở rộng đường GTNT năm 2024 theo Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 22/7/2022 của BCH Đảng bộ

Ngày 5/4/2024, UBND xã ban hành Kế hoạch số 182/05/4/2024 Kế hoạch mở rộng đường GTNT năm 2024 trên địa bàn xã theo Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 22/7/2022 của BCH đảng bộ huyện Triệu Sơn . Với mục đích cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 về mở rộng đường giao thông xã, thôn, xóm và giải pháp, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, nhiệm vụ thường xuyên và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận chuyên môn nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12-NQ/HU trong năm 2024, Phấn đấu hoàn thành mục tiêu đã đề ra đến năm 2025.

Đăng lúc 1 tháng trước · 0 lượt xem

Chỉ tiêu cụ thể tại các thôn trên địa bàn xã Thọ Dân về thực hiện việc mở rộng đường GTNT năm 2024 theo Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 22/7/2022 của BCH Đảng bộ

Ngày 5/4/2024, UBND xã ban hành Kế hoạch số 182/05/4/2024 Kế hoạch mở rộng đường GTNT năm 2024 trên địa bàn xã theo Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 22/7/2022 của BCH đảng bộ huyện Triệu Sơn . Với mục đích cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 về mở rộng đường giao thông xã, thôn, xóm và giải pháp, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, nhiệm vụ thường xuyên và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận chuyên môn nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12-NQ/HU trong năm 2024, Phấn đấu hoàn thành mục tiêu đã đề ra đến năm 2025.

Đăng lúc 1 tháng trước · 0 lượt xem

Kế hoạch về Thực hiện việc mở rộng đường GTNT năm 2024 theo Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 22/7/2022 của BCH đảng bộ

Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 22/7/2022 của Ban Chấp hành đảng bộ huyện về tăng cường công tác lãnh đạo của cấp uỷ đối với vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Triệu Sơn; Kế hoạch số 4024/ KH-UBND ngày 10/8/2022 của UBND huyện Triệu Sơn về việc ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 22/7/2022 của Ban Chấp hành đảng bộ huyện về tăng cường công tác lãnh đạo của cấp uỷ đối với động Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Triệu Sơn; Kế hoạch của UBND xã về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 22/7/2022 của Ban Chấp hành đảng bộ huyện. UBND xã xây dựng Kế hoạch mở rộng đường GTNT năm 2024 trên địa bàn xã theo Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 22/7/2022 của BCH đảng bộ huyện Triệu Sơn, cụ thể như sau:

Đăng lúc 1 tháng trước · 0 lượt xem

Thôn Nhật Quả thực hiện việc mở rộng đường GTNT năm 2024 theo Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 22/7/2022 của BCH Đảng bộ huyện Triệu Sơn

Ngày 5/4/2024, UBND xã ban hành Kế hoạch số 182/05/4/2024 Kế hoạch mở rộng đường GTNT năm 2024 trên địa bàn xã theo Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 22/7/2022 của BCH đảng bộ huyện Triệu Sơn . Với mục đích cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 về mở rộng đường giao thông xã, thôn, xóm và giải pháp, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, nhiệm vụ thường xuyên và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận chuyên môn nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12-NQ/HU trong năm 2024, Phấn đấu hoàn thành mục tiêu đã đề ra đến năm 2025.

Đăng lúc 1 tháng trước · 0 lượt xem

Thôn Hà Lũng Hạ, xã Thọ Dân thực hiện việc mở rộng đường GTNT năm 2024 theo Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 22/7/2022 của BCH Đảng bộ huyện Triệu Sơn

Ngày 5/4/2024, UBND xã ban hành Kế hoạch số 182/05/4/2024 Kế hoạch mở rộng đường GTNT năm 2024 trên địa bàn xã theo Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 22/7/2022 của BCH đảng bộ huyện Triệu Sơn . Với mục đích cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 về mở rộng đường giao thông xã, thôn, xóm và giải pháp, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, nhiệm vụ thường xuyên và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận chuyên môn nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12-NQ/HU trong năm 2024, Phấn đấu hoàn thành mục tiêu đã đề ra đến năm 2025.

Đăng lúc 1 tháng trước · 0 lượt xem

Kết quả thực hiện Nghị quyết 12 thôn Hà Lũng Hạ, xã Thọ Dân.

Ban biên tập Trang TTĐT xã Thọ Dân, xin trân trọng giới thiệu với quý khán giả và nhân dân trên địa bàn xã bài thơ của tác giả Lê Văn Hồng - Chi Hội trưởng người cao tuổi thôn Hà Lũng Hạ , gửi gắm đôi lời cổ vũ, động viên nhân dân thôn Hà Lũng Hạ đã hưởng ứng và kêu gọi các con cháu ở xa quê hương có lòng hảo tâm ủng hộ thôn hoàn thành 2 tuyến đường dài 1.200m xong trước ngày 30/4/2024, chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng Miền nam thống nhất đất nướcngày 30/4/2024 và ngày Quốc tế lao động 01/5.

Đăng lúc 1 tháng trước · 0 lượt xem

Kết quả đạt được về xây dựng Nông thôn mới tại Thôn Hà Lũng Hạ , xã Thọ Dân

Ban biên tập Trang TTĐT xã Thọ Dân, xin trân trọng giới thiệu với quý khán giả và nhân dân trên địa bàn xã bài thơ của tác giả Lê Văn Hồng , Chi Hội trưởng người cao tuổi thôn Hà Lũng Hạ , gửi gắm đôi lời cổ vũ, động viên nhân dân thôn Hà Lũng Hạ đã hưởng ứng tích cực trong phong trào xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã Thọ Dân

Đăng lúc 1 tháng trước · 0 lượt xem

Xã Thọ Dân ra quân thực hiện vệ sinh môi trường theo tinh thần Chỉ thị số 15-CT/HU ngày 24/4/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Thực hiện Kế hoạch số 2411/KH-UBND ngày 06/6/2023 của UBND huyện Triệu Sơn về việc Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/HU, ngày 24/4/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác vệ sinh môi trường và thực hiện nếp sống văn hóa trong cơ quan, cộng đồng khu dân cư trên địa bàn huyện Triệu Sơn; Kế hoạch số 309/KH-UBND ngày 22/6/2023 về Kê hoạch thực hiện Chỉ thị số 15-CT/HU ngày 24/4/2023 của UBND xã Thọ Dân về tăng cường công tác vệ sinh môi trường và thực hiện nếp sống văn hóa trong cơ quan, cộng đồng khu dân cư trên địa bàn xã Thọ Dân.

Đăng lúc 11 tháng trước · 0 lượt xem

Kết quả 3 ngày tổ chức đợt cao điểm giải tỏa vi phạm hành lang ATGT trên tuyến Quốc lộ 47 đoạn qua địa bàn xã Thọ Dân

Thực hiện Kế hoạch số 2752/KH_UBND ngày 20/6/2023 về Tổ chức đợt cao điểm giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên tuyến Quốc lộ 47 đoạn qua địa bàn xã Thọ Dân . Ngày 04/7/2023. ĐU - UBND xã Thọ Dân đã tổ chức hội nghị để triển khai thực hiện đợt cao điểm giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên tuyến Quốc lộ 47 đoạn qua địa bàn xã Thọ Dân

Đăng lúc 11 tháng trước · 0 lượt xem