Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
270008

Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện triển khai xây dựng mở rộng đường giao thông Nông thôn trên địa bàn xã.

Ngày 21/12/2022 16:55:44

Thực hiện duy trì các tiêu chí nông thôn mới và tiến tới đạt được mục tiêu xây dựng xã Thọ Dân trở thành xã Nông thôn mới nâng cao vào năm 2025, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về đường giao thông nông thôn theo quy định.

 Căn cứ Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn    mới nâng cao tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018 - 2020.  Đảng Ủy, UBND xã đã ban hành các văn bản thực hiện,  cụ thể  như:  Nghị Quyết Đại hội  Đảng xã Thọ Dân lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch số 20-KH/ĐU ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Đảng ủy  về khảo sát, quy hoạch lại hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn toàn xã theo chương trình Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XX; Chương trình hành động củaUBND xã Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thọ Dân lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.  Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 9/5/2022 về Triển khai thực hiện đề án Cải tạo, nâng cấp quy hoạch hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã và các văn bản thành lập Ban vận động, Tổ khảo sát, thi công.....

Song song với việc ban hành văn bản, UBND xã đã thành triển khai phân công các nhiệm vụ cho các cá nhân, bộ phận liên quan. Sáng ngày 16/5/2022, Đồng chí Lê Hữu Hùng PCT UBND xã đã chủ trì triển khai các nội dung về thực hiện Đề án Cải tạo, nâng cấp quy hoạch hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã. Theo đó, đề án được chia thành nhiều giai đoạn. 

           Giai đoạn 1 – Tổ khảo sát sẽ tiến hành khảo sát, kiểm kê, cắm mốc giới thực hiện đề án cải tạo, nâng cấp, quy hoạch hệ thống đường GTNT, trong đó, thí điểm 2 tuyến là: Tuyến đường thôn Hà Lũng Hạ (Từ hộ gia đình ông Lê Hữu Xuân đến  hộ gia đình bà Lê Thị Hằng.

Tuyến  đường thôn Ngọc Đà: (Từ Ngã tư Đà đến hộ  gia đình ông Trư)

Tổ Khảo sát, kiểm kê cắm mốc giới  gồm các bộ phận chuyên môn sẽ tiến hành    Khảo sát, kiểm kê cắm mốc giới vào ngày 18/5,

 Buối sáng sẽ khảo sát, cắm môc giới tuyến thôn  thôn Hà Lũng Hạ , buổi chiều  Khảo sát, cắm mốc giới Tuyến  đường thôn Ngọc Đà . Nội dung thực hiện gồm: Triển khai khảo sát, đo đạc, xịt sơn, đánh mốc và  thống kê tài sản trên đất.

Việc đo đạc được thực hiện lấy từ tim đường bê tông hiện trạng, mỗi bên lấy vào 5m25, để tạo đường 10m50. Vì vậy, trong ngày 18/5 đề nghị bà con nhân dân thuộc các hộ trên tuyến đường   nêu trên, chúng ta hãy thu xếp công việc để phối hợp tốt với tổ thi công khi đến phần cung đường đi qua gia đình.


Để hoàn thành Đề án   cải tạo, nâng cấp, quy hoạch hệ thống đường giao  thông nông thôn, Ban chỉ đạo XD ĐGTNT Thọ Dân  mong rằng, người dân hãy hiểu rõ mục đích, ý nghĩa lớn của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn nâng cao và tầm quan trọng của việc phát triển giao thông nông thôn là do dân, vì dân, phục vụ thiết yếu nhu cầu đi lai thuận tiện, đảm bảo an toàn, thiết thực cho đời sồng nhân dân, và thay đổi diện mạo quê hương, phát triển kinhtế xã hội . Vì vậy đề nghị nhân dân hãy chung tay cùng chính quyền tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, để ra mắt xã nông thôn mới nâng cao theo đúng kế hoạch đề ra./.  

 Một số hình ảnh hiến đất mở đường ngày  18/5/2022
20221114_081631.jpg
20221114_081638.jpg
20221114_081626.jpg
20221114_081332.jpg20221114_081651.jpg
20221114_081407.jpg

                                              Ảnh và tin bài: Phạm Phượng - CCVH

Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện triển khai xây dựng mở rộng đường giao thông Nông thôn trên địa bàn xã.

Đăng lúc: 21/12/2022 16:55:44 (GMT+7)

Thực hiện duy trì các tiêu chí nông thôn mới và tiến tới đạt được mục tiêu xây dựng xã Thọ Dân trở thành xã Nông thôn mới nâng cao vào năm 2025, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về đường giao thông nông thôn theo quy định.

 Căn cứ Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn    mới nâng cao tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018 - 2020.  Đảng Ủy, UBND xã đã ban hành các văn bản thực hiện,  cụ thể  như:  Nghị Quyết Đại hội  Đảng xã Thọ Dân lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch số 20-KH/ĐU ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Đảng ủy  về khảo sát, quy hoạch lại hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn toàn xã theo chương trình Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XX; Chương trình hành động củaUBND xã Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thọ Dân lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.  Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 9/5/2022 về Triển khai thực hiện đề án Cải tạo, nâng cấp quy hoạch hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã và các văn bản thành lập Ban vận động, Tổ khảo sát, thi công.....

Song song với việc ban hành văn bản, UBND xã đã thành triển khai phân công các nhiệm vụ cho các cá nhân, bộ phận liên quan. Sáng ngày 16/5/2022, Đồng chí Lê Hữu Hùng PCT UBND xã đã chủ trì triển khai các nội dung về thực hiện Đề án Cải tạo, nâng cấp quy hoạch hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã. Theo đó, đề án được chia thành nhiều giai đoạn. 

           Giai đoạn 1 – Tổ khảo sát sẽ tiến hành khảo sát, kiểm kê, cắm mốc giới thực hiện đề án cải tạo, nâng cấp, quy hoạch hệ thống đường GTNT, trong đó, thí điểm 2 tuyến là: Tuyến đường thôn Hà Lũng Hạ (Từ hộ gia đình ông Lê Hữu Xuân đến  hộ gia đình bà Lê Thị Hằng.

Tuyến  đường thôn Ngọc Đà: (Từ Ngã tư Đà đến hộ  gia đình ông Trư)

Tổ Khảo sát, kiểm kê cắm mốc giới  gồm các bộ phận chuyên môn sẽ tiến hành    Khảo sát, kiểm kê cắm mốc giới vào ngày 18/5,

 Buối sáng sẽ khảo sát, cắm môc giới tuyến thôn  thôn Hà Lũng Hạ , buổi chiều  Khảo sát, cắm mốc giới Tuyến  đường thôn Ngọc Đà . Nội dung thực hiện gồm: Triển khai khảo sát, đo đạc, xịt sơn, đánh mốc và  thống kê tài sản trên đất.

Việc đo đạc được thực hiện lấy từ tim đường bê tông hiện trạng, mỗi bên lấy vào 5m25, để tạo đường 10m50. Vì vậy, trong ngày 18/5 đề nghị bà con nhân dân thuộc các hộ trên tuyến đường   nêu trên, chúng ta hãy thu xếp công việc để phối hợp tốt với tổ thi công khi đến phần cung đường đi qua gia đình.


Để hoàn thành Đề án   cải tạo, nâng cấp, quy hoạch hệ thống đường giao  thông nông thôn, Ban chỉ đạo XD ĐGTNT Thọ Dân  mong rằng, người dân hãy hiểu rõ mục đích, ý nghĩa lớn của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn nâng cao và tầm quan trọng của việc phát triển giao thông nông thôn là do dân, vì dân, phục vụ thiết yếu nhu cầu đi lai thuận tiện, đảm bảo an toàn, thiết thực cho đời sồng nhân dân, và thay đổi diện mạo quê hương, phát triển kinhtế xã hội . Vì vậy đề nghị nhân dân hãy chung tay cùng chính quyền tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, để ra mắt xã nông thôn mới nâng cao theo đúng kế hoạch đề ra./.  

 Một số hình ảnh hiến đất mở đường ngày  18/5/2022
20221114_081631.jpg
20221114_081638.jpg
20221114_081626.jpg
20221114_081332.jpg20221114_081651.jpg
20221114_081407.jpg

                                              Ảnh và tin bài: Phạm Phượng - CCVH